Dni Formacji Rycerzy Kolumba

Od drugiej połowy XX wieku w nauczaniu Kościoła szczególnie podkreślano, że współczesny człowiek będzie głęboko wierzący, jeżeli zostanie uformowany do samodzielnego życia religijno-moralnego i zrozumie swoje miejsce w Kościele i pełnione przezeń posłannictwo apostolskie.

W Biblii formacja może oznaczać wychowanie, nauczanie oraz przygotowanie (zob. Dn 1, 5; Sdz 3, 1), ale także akt stwórczy (zob. Rdz 2, 7), działanie Boga zmierzające do uformowania człowieka na obraz i podobieństwo Boże (Rdz 1, 27). Człowiek uczyniony na obraz i podobieństwo Boga wezwany został do osiągnięcia doskonałości zamierzonej przez Stwórcę. Formacja człowieka ma więc służyć urzeczywistnianiu obrazu Boga w jego człowieczeństwie. Najpełniej i najdoskonalej Boży obraz został zrealizowany w Jezusie Chrystusie, w którym objawia się ideał człowieka. Formacja w rozumieniu biblijno-teologicznym oznacza zatem dążenie do doskonałości duchowo-ludzkiej przez naśladowanie Chrystusa. W tym duchu św. Jan Paweł II w adhortacji „Christifideles laici” określa chrześcijańską formację jako „stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego” (ChL 57).

W rozdziale piątym tej adhortacji, zatytułowanym „Abyście przynosili owoc obfitszy. Formacja katolików świeckich”, wprost wymieniona została tylko formacja duchowa, która powinna zajmować uprzywilejowane miejsce w życiu każdego człowieka. Dlatego odkrywanie przez katolików świeckich własnego powołania, co jest celem formacji, nie może zatrzymać się tylko na etapie samego rozpoznania tego, czego żąda od nich Pan Bóg. Musi się ono przekładać na konkretne działania w różnych sytuacjach życiowych. Zadaniem katolika świeckiego jest więc coraz bardziej poznawać i rozumieć bogactwo swojego powołania i równocześnie coraz pełniej nim żyć (ChL 59).

Dlatego w listopadzie i grudniu 2021 r. Rycerze Kolumba w Polsce zorganizują w 22 miejscowościach kolejne Dni Formacji. Od 6 listopada do 11 grudnia br. Rycerze Kolumba oraz mężczyźni zainteresowani formacją rycerską spotykać się będą w kolejne soboty, aby wysłuchać konferencji nt. Eucharystii w nauczaniu św. Jana Pawła II i bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dzień Formacji przebiegać będzie wg następującego planu:

  • Msza święta
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
  • Nauka formacyjna - konferencja nt. Eucharystii w nauczaniu św. Jana Pawła II i bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego

Poniżej do pobrania plakaty w plikach w formacie PDF lub JPG:

 

ZBIORCZY:

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

6 LISTOPADA 2021r.    
 WARSZAWA:    Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

13 LISTOPADA 2021r.    
CZĘSTOCHOWA:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

SIERAKOWICE:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

TARNÓW:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

 ZAMOŚĆ:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

 20 LISTOPADA 2021r.    
GRUDZIĄDZ:     Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

KIELCE:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

KRAKÓW:  

Uwaga: zmiana miejsca.

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

ŁOMŻA:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

STALOWA WOLA:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

WROCŁAW:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

27 LISTOPADA 2021 r.    
CHOJNICE:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

CIECHOCINEK:  

Dzień Formacji w Ciechocinku odbędzie się w późniejszym terminie.

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

OPOCZNO:    Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

RZESZÓW:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

WITKOWO:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

4 GRUDNIA 2021 r.    
ŁÓDŹ:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

RADOM:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

SZCZECIN:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

11 GRUDNIA 2021 r.    
CZELADŹ:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

GDAŃSK:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG

KOSZALIN:  

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie JPG