Spotkanie Delegatów Rejonowych w Toruniu

Delegaci Rejonowi oraz Rada Stanowa Rycerzy Kolumba spotkali się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej Toruniu na spotkaniu organizacyjnym inaugurującym nowy rok bratni 2024/25. W trakcie trzydniowego spotkania Delegaci Rejonowi omawiali najważniejsze dla jurysdykcji polskiej sprawy oraz modlili się wspólnie w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. W sobotniej części spotkania udział wziął kapelan diecezjalny z archidiecezji gdańskiej ks. kan. dr Krystian Wilczyński.

W niedzielę 30 czerwca, w dniu kończącym spotkanie, Delegaci Rejonowi oraz nowa Rada Stanowa, wybrana podczas majowej Konwencji w Licheniu, zostali po mszy świętej uroczyście wprowadzeni przez nowego Delegata Stanowego Brata Marka Ziętka na sprawowane urzędy. Mszy św. przewodniczył i homilie wygłosił nasz Brat w Rycerstwie bp pomocniczy diecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka.

Na zakończenie spotkania cała Rada Stanowa wraz z Dyrektorami Stanowymi podziękowała Bratu Krzysztofowi Zubie kończącemu swój czteroletni okres sprawowania urzędu Delegata Stanowego.