Rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej z Guadalupe

Rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej z Guadalupe po polskich Radach Rycerzy Kolumba.
Pierwsza gościła Obraz Rada 14004 z Radomia.