Niedziele Rycerskie w Dobrzechowie i Lubaczowie na Podkarpaciu


W niedzielę 13 listopada 2011 roku Bracia Rycerze Kolumba z Rzeszowa gościli w kościołach Parafii Dobrzechów na Podkarpaciu. Na zaproszenie księdza Proboszcza na wszystkich Mszach Św. w kościołach w Dobrzechowie i Kozłówku ks. Kapelan Diecezjalny Zakonu Rycerzy Kolumba Janusz Kosior głosił kazania i zapraszał do włączenia się w dzieło Rycerstwa. Po każdej Mszy Św. bracia z Rady Nr 15268 z Rzeszowa: Zbigniew Marcinkiewicz, Marian Wójtowicz, Zdzisław Pupa, Paweł Wais oraz Delegat Rejonu 8 KofC Tomek Wawrzkowicz, spotykali się z mężczyznami zainteresowanymi włączeniem się w działalność w Rycerstwie. Po każdym spotkaniu padało wiele pytań i głosów w dyskusji. Bracia Rycerze byli bardzo serdecznie goszczeni zarówno przez ks. Proboszcza Macieja Figurę jak i przez mężczyzn uczestniczących w spotkaniach."

"W niedzielę 27 listopada 2011 roku Bracia Rycerze Kolumba z Rzeszowa na zaproszenie Dziekana Lubaczowskiego Proboszcza Parafi Konkatedralnej w Lubaczowie ks. kan. Andrzeja Stopyry gościli na spotkaniu z kandydatami do Zakonu Rycerzy Kolumba. Na ponad dwugodzinnym spotkaniu Bracia z Rady Rzeszowskiej na czele z Ks. Kapelanem Januszem Kosiorem i Delegatem Rejonu 8 KofC Tomaszem Wawrzkowiczem wprowadzili przybyłych na spotkanie mężczyzn w historię, misję i bieżącą działalność Zakonu Rycerzy Kolumba. Na spotkaniu rozgorzała gorąca dyskusja podczas której Bracia Rycerze wraz z Ks. Kapelanem odpowiadali na wiele pytań i wyjaśniali wiele wątpliwości podnoszonych przez uczestników spotkania. W spotkaniu, oprócz ks. Kapelana i Delegata Rejonowego uczestniczyli bracia: Zbigniew Marcinkiewicz i Lucjan Kosturek.
Na zakończenie wizyty w Lubaczowie Bracia z Rzeszowa spotkali się z Czcigodnym Ks. Biskupem Ordynariuszem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Wacławem Depo. Podczas spotkania rozmawiano o biżącej działalności Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce i w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej."

Pozdrawiam bratersko

Vivat Jesus!

Tomek Wawrzkowicz
DD8 KofC