Ingres Arcybiskupa Wiktora Skworca do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach

W dniu 26 listopada odbył się Ingres Arcybiskupa Wiktora Skworca do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach.
W uroczystości uczestniczyli Rycerze Kolumba. Jako oficjalna delegacja nasz Zakon reprezentowali Delegat Stanowy Brat Krzysztof Orzechowski, Delegat Rejonowy DD5 Brat Witold Zmysłowski i Wielki Rycerz Rady 15160 z Rudy Śląskiej (rodzinnego miasta abpa Wiktora) Brat Andrzej Stefaniuk. Rycerze wystawili także poczet sztandarowy.

Czytaj więcej...

Niedziele Rycerskie w Dobrzechowie i Lubaczowie na Podkarpaciu

W niedzielę 13 listopada 2011 roku Bracia Rycerze Kolumba z Rzeszowa gościli w kościołach Parafii Dobrzechów na Podkarpaciu. Na zaproszenie księdza Proboszcza na wszystkich Mszach Św. w kościołach w Dobrzechowie i Kozłówku ks. Kapelan Diecezjalny Zakonu Rycerzy Kolumba Janusz Kosior głosił kazania i zapraszał do włączenia się w dzieło Rycerstwa.

Czytaj więcej...

Pierwsza Rada w diecezji kieleckiej

W dniu 25.11.2011 rok zespół Rady 14023 przeprowadził inicjację na pierwszy stopień w Chmielniku  (diecezja  kielecka).

Czytaj więcej...

Peregrynacja obrazu Matki Bożej z Guadalupe w Starachowicach

Wizyta Matki Bożej z Guadalupe  w naszej starachowickiej społeczności (Rada 15015) była czymś niezwykłym. Tak jak w Polsce, Maryja, znana jest najbardziej w wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, tak w Ameryce, najbardziej  znana jest w wizerunku z Guadalupe.  Dlatego wizyta obrazu z postacią Patronki Ameryki, w Parafii pod wezwaniem Patronki Polski jest dla nas tak szczególna.

Czytaj więcej...

Jesteśmy do dyspozycji

Z delegatem rejonowym Zakonu Rycerzy Kolumba na diecezję sandomierską Krzysztofem Zubą o roli tej organizacji w Kościele, w tym w Kościele sandomierskim, rozmawia Rafał Tracz. 

Czytaj więcej...