Rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej z Guadalupe

Rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej z Guadalupe po polskich Radach Rycerzy Kolumba.
Pierwsza gościła Obraz Rada 14004 z Radomia. 

Czytaj więcej...

II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia

W dniach od 1-5 października 2011 roku w Krakowie odbył się II Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia (WACOM - World Apostolic Congres On Mercy). Najwyższe władze Zakonu Rycerzy Kolumba i nasza polska jurysdykcja współuczestniczyła w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego Kongresu.

Czytaj więcej...

II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia

1 października 2011 rok
II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia - Msza Święta

Czytaj więcej...

II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia

1 października 2011 rok
II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia - Inauguracja

Czytaj więcej...

II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia

1 października 2011 rok
II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia - Koncert

Czytaj więcej...