Aktualności

Zaproszenie na Pielgrzymkę na Święty Krzyż

Zacni Delegaci Rejonowi
Zacni Wielcy Rycerze
Zacni Bracia w Rycerstwie

Rada Rycerzy Kolumba nr 14023 im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach wraz z księdzem infułatem Stanisławem Pinderą proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach, sprawującym patronat nad działalnością Rady w Starachowicach, mają zaszczyt zaprosić Braci do uczestnictwa w IX Diecezjalnej Pielgrzymce do Klasztoru na Świętym Krzyżu - Sanktuarium Świętego Krzyża, by pokłonić się Relikwiom Drzewa Krzyża Świętego, na którym cierpiał i umarł nasz Pan - Jezus Chrystus.

Poprzez wieki pielgrzymowali na Święty Krzyż królowie, magnaci, a zwłaszcza garnął się tu lud polski, gdzie u stóp Krzyża Świętego składano troski, prośby oraz dary dziękczynne.
Tradycja pieszych pielgrzymek ze Starachowic na Święty Krzyż została reaktywowana przez Rycerzy Kolumba po wieloletniej przerwie z okazji obchodów w 2006 roku - Świętokrzyskiego Milenium, oraz powołania Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce.

Wkrótce po odejściu Sługi Bożego Jana Pawła II do Domu Pana, wypełniając Jego testament, Rycerze Kolumba otworzyli działalność Zakonu w Polsce. W roku 2006 powstały pierwsze Rady Rycerzy Kolumba w Krakowie, Łomży, Radomiu i Starachowicach przy Parafii M.B.N.P., a następnie w kilkunastu innych miejscowościach. Polacy są nadzieją Europy na budowanie cywilizacji miłości według nauczania Błogosławionego Jana Pawła II.

Kolejna już IX pielgrzymka będąca dziękczynieniem Bogu za Kanonizację Jana Pawła II wyruszy w sobotę 14 czerwca 2014 roku pod hasłem: Miłosierdzie źródłem nadziei".

Wielkim zaszczytem dla organizatorów planowanej pielgrzymki Rycerzy Kolumba - Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II, byłby udział Zacnych Braci wraz z Rodzinami w tym wielkim wydarzeniu i święcie naszej Rady i Parafii. Serdecznie zapraszamy na trasy pielgrzymkowe, bądź do udziału w jej kulminacyjnych punktach programu, tj. Drodze Krzyżowej na Św. Krzyż oraz Mszy Świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Biskupa Henryka Tomasika - Ordynariusza Radomskiego.

Pielgrzymka wyrusza pieszo spod Kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach przy ul. Jana Pawła II o godz. 6.00. W Nowej Słupi przy pomniku Św. Emeryka dołączą grupa piesza z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz autokarowe z Sandomierza, Tarnobrzega, Suchedniowa, Chmielnika, Skarżyska Kamiennego i inne. O godz. 13.00 spod figury Św. Emeryka w Nowej Słupi, pielgrzymi uczestniczący w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej podążą szlakiem królewskim na Święty Krzyż.

Hasło pod jakim odbędzie się przyszłoroczna Pielgrzymka do Sanktuarium Świętego Krzyża „Miłosierdzie źródłem nadziei” jest bardzo ważnym ogniwem w działalności Zakonu Rycerzy Kolumba, ponieważ obok Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu stanowi podwaliny jakie legły u podstaw powstania tej organizacji katolickich mężczyzn o zasięgu globalnym, będącej silnym ramieniem Kościoła we współczesnym świecie.

Miłosierdzie jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania Kościoła Katolickiego, czemu wyraz daje Papież Franciszek w homilii z dnia 4 kwietnia 2013 przypominając nam, że miłosierdzie, cecha dobrego Boga, ujawniło się nam w wyjątkowy sposób w Jezusie Chrystusie. Boże Miłosierdzie - powiedział – to głęboka miłość Boga względem nas, miłość, która nie zawodzi, zawsze chwyta nas za rękę i nas podtrzymuje, podnosi, prowadzi.

Z powodu naszej małej wiary i miłości potrzebujemy Bożego miłosierdzia i możemy je spotkać w Jezusie, tak jak doznał go apostoł Tomasz. Doświadczył on Bożego Miłosierdzia, które ma konkretne oblicze, oblicze Jezusa Zmartwychwstałego. Jezus nie pozostawia upartego Tomasza w jego niewierze. Daje mu czas na uznanie swojej małej wiary. Tomasz daje się objąć Bożym Miłosierdziem, widzi je przed sobą w ranach rąk i stóp, w otwartym boku i odnajduje zaufanie, jest nowym człowiekiem, wierzącym.

Zbawiciel daje nam odczuć swoje miłosierdzie, jak je okazał uczniom idącym do Emaus. Doznajemy także Bożego miłosierdzia jak Piotr, który zaparł się Jezusa.

Przykłady „Miłosierdzia jako źródła nadziei” jakie przybliżył nam Papież Franciszek w homilii z dnia 7 kwietnia 2013 roku pozwalają na wiarę w lepsze, bardziej wartościowe życie.

Mamy nadzieję że obrane hasło przyszłorocznej pielgrzymki będzie dla nas wszystkich zaczątkiem przemyśleń nad odkrywaniem nowych wartości w życiu codziennym, okazywaniem innym dobroci, troskliwości i pomocy w niepowodzeniach życiowych.

Leszek Kucharski 
Wielki Rycerz Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach