Aktualności

Dzień Skupienia w Suchedniowie

Rada 15299 im. bł.Jana Pawła II w Suchedniowie w dniu 15 marca 2014 w Klasztorze Cystersów w Wąchocku przeżyła swój Wielkopostny Dzień Skupienia pod hasłem ”Świadkowie Miłosierdzia – bł. Jana Paweł II i Sługa Boży ks. M. J. McGivney.

Miłosierdzie jest aktem wielkiej łaski Boga wobec grzesznika, jest cudem równym cudowi stworzenia. Grzech dokonuje bowiem takiego spustoszenia, iż naprawienie jego skutków wymaga tej samej mocy i tej samej miłości, jaką Bóg zaangażował w sam akt stworzenia. "Bóg tworzy z niczego - z grzeszników stwarza świętych". Miłosierdzie Boże okazane grzesznikowi jest cudem, który przywraca zmarłego do życia. W przypowieści o synu marnotrawnym ojciec mówi: "Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się" (Łk 15, 23-24). Tylko Bóg może odpuszczać grzechy, ponieważ tylko On może przywracać życie zmarłemu.

To kilka zamyśleń z Naszego Dnia Skupienia. Uczestnicząc w Mszy Świętej, konferencjach i modlitwie prosiliśmy Boga o łaskę miłosierdzia dla nas i całego Zakonu Rycerzy Kolumba. Ojcem Duchowym tradycyjnie był Kapelan Robert Szewczyk, konferencję o bł. Janie Pawle II poprowadził ks. Proboszcz z Ostojowa Sławomir Molendowski a kazanie wygłosił Opat - Ojciec Eugeniusz Augustyn. Dzień skupienia zakończył koncert Bardów ze Starachowic Artura Bińka i Kamila Powrózka.

Razem z nami wspólnie modlili się Bracia z Chmielnika, Skarżyska Kościelnego, Starachowic i Radomia z delegatem rejonu 2-go - bratem Janem.

Dariusz Wolniak - Wielki Rycerz Rady 15299