Formacja

Matka Boża w Obrazie z Guadelupe w Parafii M.B.N.P w Starachowicach

 

Rycerze Kolumba Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II dostąpili zaszczytu Nawiedzenia w swojej Parafii M.B.N.P w Starachowicach Obrazu Matki Bożej z Guadelupe w dniu 12 listopada 2011r.

W imieniu Rycerzy Kolumba i Parafian Matkę Bożą przywitał Czcigodny Kapelan naszej Rady i Proboszcz Parafii Ks. Infułat Stanisław Pindera oraz Wielki Rycerz Rady 14023 Brat Ryszard Nosowicz. W ciepłych słowach Ks. Infułat Stanisław Pindera wyraził Radość i Wdzięczność Naszej wspólnoty z Nawiedzenia Świętego Obrazu. Przybliżył Cud Objawienia Matki Bożej z Guadelupe ubogiemu Indianinowi Juanowi Diego, a także zwrócił uwagę na przesłanie jakie płynie do nas z tego Objawienia. 

Ksiądz Infułat powierzył naszą Parafię, wstawiennictwu Matki Bożej z Guadelupe z nadzieją na przemianę naszych serc i umocnienie wiary. W uroczystościach powitania Matki Bożej wzięli udział dostojnicy Zakonu Rycerzy Kolumba w osobach byłego Najwyższego Mistrza Zakonu Józefa Szulca z USA oraz Delegata Stanowego Krzysztofa Orzechowskiego. Jesteśmy wdzięczni najwyższym władzom Zakonu że Naszą Najukochańszą Matkę Bożą uosobioną w Obrazie Matki Bożej z Guadelupe będziemy mogli gościć w naszej Parafii do dnia 18 listopada 2011r. Wdzięczni z zaszczytu jakiego dostąpiła nasza Rada pragniemy przypomnieć wszystkim Rycerzom Kolumba słowa Matki Bożej skierowane do Juana Diego 10 grudnia 1531 roku.

...prawdziwie jestem twą miłosierną Matką,
twoją i wszystkich ludzi, którzy żyją w tym kraju,
i wszystkich innych ludzi, różnych przodków,
moich umiłowanych, którzy Mnie kochają,
tych, którzy Mnie szukają, tych którzy mi ufają.
Tu wysłucham ich łkania, ich narzekań,
i uzdrowię ich z ich smutku, ciężkich doświadczeń i cierpień.


Leszek Kucharski K of C III
Z-ca Wielkiego Rycerza Rady 14023
im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach