Formacja

Matka Boża z Guadalupe w Częstochowie

W dniach 6-13 października 2012 Matka Boża z Guadalupe w kopii Cudownego Wizerunku zawitała do Częstochowy. Peregrynacja trwała w trzech parafiach w których dziłają Rycerze Kolumba Rady nr 14955 im.ks.bp.Teodora Kubiny.

Matka Boża powitana została w parafii NMP Częstochowskiej przez JE Ks.Bp.Jana Wątrobę, Kapłanów,oraz licznie zgromadzonych wiernych i Rycerzy Kolumba.
Następnie uroczyście w procesji z modlitwą różańcową wprowadziliśmy naszą Matkę do kościoła parafialnego, w którym odprawiona została Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem JE bp Jana Wątroby.
Uroczystości w tym dniu zakończone zostały Procesją Światła i Apelem Jasnogórskim.

Podczas Mszy Świętych niedzielnych odbywało się zawierzenie Matce Bożej rodzin, młodzieży, oraz dzieci i rodziców.

W poniedziałek o godzinie 18:00 odprawiona została Msza Święta koncelebrowana w intencji matek oczekujących potomstwa oraz tych rodzin które starają się o potomstwo ze specjalnym błogosławieństwem abp Stanisława Nowaka, który przewodniczył Mszy św.

W środę rano odprawiona została Msza św. dla osób chorych i cierpiących.

Każdego dnia odmawiano wszytkie części Różańca w godzinach 9:00, 12:00, 18:00 i 20:30 (Rycerze Kolumba). Każdego dnia o godz. 15:00 modlono się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji dzieci nienarodzonych. Każdy dzień kończył się Procesją Światła z Matką Bożą wokoło kościoła i Apelem Jasnogórskim.

W środę Nabożeństwem oraz Koronką do Bożego Miłosierdzia pożegnano Matkę Bożą w parafii NMP Częstochowskiej, a powitano Mszą św. koncelebrowaną w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie przez dwa dni była adorowana przez licznie przybywających wiernych.
W piątek Matka Boża w kopii Cudownego Wizerunku z Guadalupe przybyła do parafii Św.Wojciecha witana bardzo uroczyście przez wielką rzeszę wiernych.
W sobotę 13 pażdziernika Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Iłczyka, z homilią ks. kan. Ryszarda Umańskiego - Kapelana Rady 14955, pożegnano Matkę Bożą i przewieziono do miejscowości Końskie.

Ten czas obecności Matki Bożej wśród nas to czas wielkiej radości,a także zadumy. To czas wielu wzruszeń (choćby czas pożegnania, całowania obrazu przez rzesze wiernych), czas gorących modlitw dziękczynnych, błagalnych, indywidualnych i zbiorowych. Matka Boża musiała udać się w dalszą drogę, ale na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Ufamy że jej obecność wśród nas wyda owoce.