Aktualności

Matka Boża z Guadalupe w Dobrzechowie

W sobotę 1 grudnia 2012 roku, tuż przed godziną 18.00 do Parafii Św. Stanisława BM w Dobrzechowie, (Diecezja Rzeszowska) przybyła Matka Boża z Guadalupe w Kopii Cudownego Obrazu. Było to Wielkie Święto dla Rycerze Rady 15588 i mieszkańców całej Parafii w Dobrzechowie
Obraz przywieźli Rycerze z Rady 15561 wraz ze swoim Kapelanem, a jednocześnie Proboszczem Parafii Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim Ks. Krzysztofem Gacem.

Czcigodny Ks. Kapelan, w przemówieniu pożegnał Matkę Bożą i przekazał Kopię Cudownego Obrazu do Pięknego Kościoła w Dobrzechowie.

Matka Boża przywitana została u progu Kościoła przez JE Biskupa Edwarda Białogłowskiego, Księży koncelebrujących Nabożeństwo oraz przez Wielkiego Rycerza Rady Dobrzechowskiej i Delegata Rejonowego Zakonu Rycerzy Kolumba, Brata Tomasza Wawrzkowicza.
W koncelebrze uczestniczyli między innymi: Kapelan Diecezjalny Zakonu Rycerzy Kolumba, Czcigodny Ks. Kanonik Janusz Kosior, Dziekan Dekanatu Strzyżowskiego Ks. dr Jan Wolak i oczywiście Kapelan Rady Dobrzechowskiej Zakonu Rycerzy Kolumba Czcigodny Ks. Kanonik Maciej Figura. Obraz wniesiono do Kościoła poprzez szpaler Braci Rycerzy z Dobrzechowa i umieszczono na przygotowanym Ołtarzu.

Wielki Rycerz Rady Dobrzechowskiej, Brat Marian Wójtowicz w swoim wystąpieniu powitał MB w Radzie Rycerzy Kolumba, a Ks. Maciej Figura, Proboszcz i jednocześnie Kapelan Rady Rycerzy Kolumba powitał Matkę Bożą w Parafii Św. Stanisława BM.

Następnie, przed Wizerunkiem Matki Bożej głos zabrał Delegat Rejonowy Tomasz Wawrzkowicz, który przywitał MB, podziękował JE Czcigodnemu Ks. Biskupowi Edwardowi Białogłowskiemu za wspieranie działalności Rycerzy Kolumba i zgodę na Peregrynację Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej z Guadalupe w Parafiach Diecezji Rzeszowskiej oraz odczytał List Najwyższego Rycerza Zakonu Rycerzy Kolumba, Zacnego Brata Carla Andersona.

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i wspaniałe kazanie wygłosił JE Ks. Biskup Edward Bialogłowski. W kazaniu JE Ks. Biskup przypomniał historię Objawień na Wzgórzach Tepeyac i odniósł się do potrzeby zachowań Rycerskich dawniej i w dzisiejszych czasach.

JE Ks. Biskup dokonał również poświęcenia Flagi nowo powstałej Rady Zakonu Rycerzy Kolumba w Dobrzechowie.

Na zakończenie Bracia Rycerze i mieszkańcy Parafii złożyli JE Czcigodnemu Ks. Biskupowi Życzenia z okazji zbliżającej się 25-tej Rocznicy Otrzymania Sakry Biskupiej.

W Uroczystościach w Dobrzechowie uczestniczyli Bracia Rycerze z Rzeszowa: Zastępca Wielkiego Rycerza Rady 15268 Bogdan Kucha, Skarbnik Lucjan Kosturek, Brat Józef Bąk i Delegat Rejonowy Zakonu Rycerzy Kolumba Tomasz Wawrzkowicz.