Aktualności peregrynacji Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan

Peregrynacja w Radzie nr 16100

9 lutego 2019 roku Bracia Rycerze z Rady nr 16100 przejęli od Braci z Dębicy, Rady Lokalnej nr 15726, peregrynujący Obraz Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan.

W uroczystościach towarzyszących wprowadzeniu Obrazu do bazyliki katedralnej brali udział bracia obu Rad, na czele z Kapelanem Rady Lokalnej nr 16100, ks. prałatem Zbigniewem Guzym, któremu w imieniu wspólnoty parafii katedralnej towarzyszył ks. Łukasz Matyka. Ikonę wnosił Kustosz Rejonowy, brat Jan Oleksy wraz z Wielkim Rycerzem Rady Lokalnej nr 16100, bratem Markiem Młyńskim.

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Kapelan Rady nr 16100. Przywitał on wszystkich zgromadzonych i wyraził swoją radość z przybycia Obrazu z nadzieją na piękne owoce wspólnej modlitwy.

10 lutego Bracia Rycerze z Rady Lokalnej nr 16100, przeprowadzili zbiórkę datków na rzecz prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie, odbudowę budynków mieszkalnych i kościołów w Dolinie Niniwy. 

Przez cały okres peregrynacji Bracia spotykali się w bazylice, prowadzili modlitwę Różańcową za prześladowanych chrześcijan na całym świecie, i w innych powierzonych intencjach.

Na pożegnaniu Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, przybyli Bracia wraz z rodzinami. Mszy przewodniczył Kapelana Rady, który w słowie do wiernych podsumował okres peregrynacji, jej wymiar względem prześladowań, tym samym pobudzając do refleksji nad codziennością każdego z nas, nad naszą odwagą w wyznawaniu wiary.

Kończąc peregrynację bracia uroczyście przekazali Obraz do Parafialnego Okrągłego Stołu przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.