Aktualności peregrynacji Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan

Matka w Radzie 15652

W niedzielę 7 lipca 2019 roku, bracia rycerze z Rady Lokalnej nr 15562 włączyli się w światową akcję Peregrynacji Ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan.

Na Mszy Świętej o godz. 8:30 rozpoczęcie Peregrynacji, powitanie i wprowadzenie Obrazu Matki Bożej. Uczestniczył Poczet Sztandarowy i Bracia Rycerze z Rady 15652 oraz Kapłani: Ks. Maciej Curyło, Ks. Grzegorz Kosiorek i Ks. Tomasz Grala.
W imieniu parafian Matkę Bożą przywitał Ks. Grzegorz Kosiorek. Wyraził radość i wdzięczność naszej Wspólnoty z Nawiedzenia Ikony. Po powitaniu rozpoczęła się Msza Święta, w której Rycerze Kolumba włączyli się w liturgię, czytając Słowo Boże, Modlitwę Powszechną oraz posługiwali przy jej sprawowaniu.
Podczas uroczystej Msza Święta homilia Księdza Tomasza Grali ze słowami przypomnienia, że „Na tej drodze wspólnej modlitwy, troski o pokój w naszych sercach, rodzinach, a także tam gdzie wierzący doznają cierpień, nigdy nie byliśmy i nie jesteśmy sami, ponieważ jest z nami Maryja, Matka Naszego Zbawiciela”.
Na zakończenie Mszy Świętej Wielki Rycerz Brat Wiesław Grala przedstawił historię i symbolikę Obrazu oraz w imieniu wspólnoty Rycerzy Kolumba zaprosił wszystkich na modlitewne czuwanie za wstawiennictwem Wspomożycielki Prześladowanych. Od poniedziałku do środy na modlitwę różańcową o godz. 17:20, w czwartek na Adorację Najświętszego Sakramentu na godz. 18:30, w piątek na Drogę Krzyżową na godzinę 18.30, a w sobotę na Mszę Świętą na godz.18.00 i pożegnanie Obrazu.

W niedzielę 7 lipca br. Bracia Rycerze po każdej Mszy Świętej zbierali ofiary do puszki na rzecz prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie w Dolinie Niniwy. Dzięki wsparciu oraz hojności parafian zebraliśmy do naszych puszek kwotę 4.295,11 zł. Całość sumy zostanie niezwłocznie przekazana zgodnie z intencją zbiórki, na rzecz prześladowanych Chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Dar Serca złożony do puszek, to jak 4.295 kropli wody wpuszczonych do małego strumyka, które na końcu zamienią go w rwącą, rzekę niosąca nowe życie zniszczonym osiedlom w Dolinie Niniwy - ziemi biblijnej, a sercom udręczonych ich mieszkańców, naszych sióstr i braci, dodadzą otuchy, godności, odwagi bo wiedzą, że nie są sami.
Czwartek 2019-07-11 godz.18:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Modlitwy pod przewodnictwem Księdza Adama Polkowskiego. Uczestniczący mogli poczuć jak Jezus dotyka duszy każdego z nas i nas słyszy. Nie pozostawia samych wobec szatańskiej furii.

Piątek, 12 lipca, godz. 18:30 - Droga Krzyżowa pod przewodnictwem Kapłana prowadzona przez Braci Rycerzy Kolumba.

Zakończenie peregrynacji nastąpiło w sobotę 13. Podczas uroczystej Mszy Świętej Ikonę Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan pożegnał Ks. Jan Krupka. Wielki Rycerz Brat Wiesław Grala skierował do Kapłanów, Braci i Sióstr Zakonnych oraz zgromadzonych wiernych słowa podziękowań za modlitewne wsparcie tego dzieła, za wspólne uczestnictwo w Mszach Świętych, za wspólną modlitwę różańcową oraz za udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu i Drodze Krzyżowej. Po zakończeniu Mszy Świętej i odmówionej MODLITWIE ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN Bracia Rycerze i zgromadzeni wierni ucałowali Obraz Matki Bożej i procesyjnie odprowadzili do oczekującej delegacji Rycerzy Kolumba z Rady Lokalnej nr 14003 z Parafii Świętego Brunona w Łomży.

br. Wiesław Grala