Aktualności peregrynacji Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan

Obraz Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan zakończył pobyt w Diecezji Włocławskiej

Obraz Matki Bożej w niedzielę 29 września 2019 r. został uroczyście powitany przez Radę Rycerzy Kolumba Nr.16014 im. Św. Jana Pawła II w Ciechocinku na Mszy Świętej o godz. 10, sprawowanej przez Ks. Prał. Grzegorza Karolaka, Prepozyta Kolegiaty pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła. Po Mszy Św. Rycerze asystowali przy adoracji Maryi w obrazie, rozdając pamiątkowe obrazki i zbierając datki na prześladowanych chrześcijan w Syrii.

3 października po Mszy Św. o godz. 16 odbyło się wyprowadzenie obrazu z kościoła do samochodu z Brudnowa, gdzie odwieziono obraz. Następnego dnia o godz.16:30 odbyło się po przybyciu Rycerzy z Rady w Ciechocinku - uroczyste wprowadzenie obrazu do kościoła parafialnego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brudnowie.

Przy obrazie Maryi Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan w Brudnowie był odmawiany przez młodzież Różaniec, sprawowana Msza Św. przez miejscowego proboszcza, Wystawienie Najświętszego Sakramentu z błogosławieństwem NS i na zakończenie adoracja obrazu Matki Bożej. 5 października obraz został przekazany do Chojnic w Diecezji Pelplińskiej.

Wojciech Krzysztof Jankowskim, Kronikarz Rady nr 16014 Rycerzy Kolumba w Ciechocinku