Peregrynacja relikwii bł. ks. Michaela McGivney’a

Dzień 31 października 2020 roku był wielkim świętem dla Rycerzy Kolumba na całym świecie, ponieważ założyciel Zakonu ks.Michael McGivney został ogłoszony Błogosławionym Kościoła Katolickiego.

Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba przekazała do Polski trzy relikwie ks. Michaela McGivney’a.
21 lutego 2021 roku w trzech miastach: Częstochowie, Radomiu i w Rzeszowie relikwie rozpoczęły peregrynację na terenie całej Jurysdykcji Polskiej. Na inaugurację peregrynacji odprawione zostały Msze św. pod przewodnictwem: Abp Wacława Depo w Częstochowie, Bp Marka Solarczyka w Radomiu i Bp Jana Wątrobę w Rzeszowie.

Koordynatorem peregrynacji jest brat Stanisław Dziwiński – tel. 601 458 174

Peregrynacja odbywała się w trzech obszarach jednocześnie, w parafiach w których są i działają Rycerze Kolumba:

Obszar I – Polska południowa.
Rejony: 36, 7, 30, 42, 16, 19, 4, 31, 8, 1, 20, 17, 5.
Koordynatorem peregrynacji w obszarze I jest brat Stanisław Łutczyn tel. 609 811 401

Obszar II – Polska centralno - wschodnio – północna.
Rejony: 29, 2, 23, 27, 3, 39, 12, 25 , 34, 11, 18, 38 , 6, 26.
Koordynatorem peregrynacji w obszarze II jest brat Maciej Zwierzyński

Obszar III – Polska centralno – północno – zachodnia.
Rejony: 13, 32, 35, 15, 10, 37, 24, 14, 41, 21, 22, 33, 9, 40, 28.
Koordynatorem peregrynacji w obszarze III jest brat Janusz Palczewski tel. 508 046 493.

Czas peregrynacji w jednej radzie będzie trwał 1 tydzień – sobota/sobota.
Harmonogram peregrynacji uzgodnią Koordynatorzy z Delegatami Rejonowymi, oraz Kapelanami i Wielkimi Rycerzami rad w swoim obszarze.
Rada przekazująca relikwie, po uzgodnieniu dostarcza relikwie do rady przyjmującej.

Cud Pro-life za wstawiennictwem ks. McGivneya przyczynił się do beatyfikacji naszego Założyciela, dlatego realizując Dzieło Ochrony Życia, w czasie trwania peregrynacji prowadzić będziemy Dzieło Miłosierdzia w formie darów rzeczowych, oraz środków zbieranych na rzecz placówek /Hospicja, Domy Pomocy Społecznej, Domy Samotnej Matki, Ośrodki Proadopcyjne itp./, zlokalizowanych w poszczególnych diecezjach.

 Materiały pomocnicze do peregrynacji (pełna wersja dostępna w scs-tools)

Pozostałe materiały:

 Biogram Ks.McGivneya 
 List Kapelana Stanowego 
 Msza beatyfikacyjna - homilia kardynał Tobin
 PL Podziękowanie C. Andersona 
 Litania do bł. M.McGivneya
 Modlitwa wiernych  30.10.21
 Abp.Lori homilia Dziękczynna New Haven 1 XI 21
 1.XI, Podziękowanie C.Andersona w New Haven 
 Nowenna do bł. M.McGivneya
 homilia_abpDepo_8.11

Harmonogram 

Obszar I 
Koordynatorem peregrynacji w obszarze I jest
brat Stanisław Łutczyn tel. 609-811-401

Obszar II 
Koordynatorem peregrynacji w obszarze II jest
brat Maciej Zwierzyński tel. 608-887-131

Obszar III 
Koordynatorem peregrynacji w obszarze III jest
brat Janusz Palczewski tel. 508-046-493

Czas peregrynacji w jednej radzie będzie trwał 1 tydzień – sobota/sobota.