Peregrynacja relikwii św. Brata Alberta

Peregrynacja Relikwii Św. Brata Alberta w tarnowskiej katedrze

1 kwietnia 2017 r. do bazyliki katedralnej w Tarnowie dotarły Relikwie Św. Brata Alberta wraz z obrazami „Ecco Homo” oraz wizerunkiem Świętego przekazane przez braci z Dębicy, Rady nr 15726.

Uroczystemu przekazaniu oraz wprowadzeniu Relikwii do kościoła przewodniczył proboszcz tarnowskiej katedry, ks. dr Adam Nita, przy asyście licznej grupy braci, Rady nr 16100. Następnie ks. proboszcz poprowadził modlitwę w intencji małżeństw, rodzin, parafian oraz Rycerzy Kolumba.

Podczas obecności Relikwii Św. Brata Alberta w bazylice katedralnej, codziennie o 17:20 grupa braci z Rady 16100 gromadziła się przy nich na modlitwie, którą prowadził brat Mieczysław Stańczyk. Zebrani bracia wraz z obecnymi wiernymi poprzez litanię do Św. Brata Alberta oraz modlitwę różańcową, prosili o niezbędne łaski oraz opiekę nad małżeństwami, rodzinami, jak również o trzeźwości oraz opatrzność dla Narodu Polskiego. Modlitwa skierowana była także w intencji wszystkich Rycerzy Kolumba oraz ich działalności.

Zakończenie peregrynacji Relikwii oraz ich uroczyste przekazanie miało miejsce w sobotę, 8 kwietnia. Bracia Rady nr 16100 przybyli do bazyliki katedralnej, gdzie wykorzystując ostatnie chwile modlili się w intencjach przedstawianych w ciągu całego tygodnia oraz własnych. Uroczystość wraz z modlitwą poprowadził kapelan Rady, ks. prałat Zbigniew Guzy. Następnie wszyscy zgromadzeni bracia przekazali Relikwie braciom Rady nr 16181, który skupieni są przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie.