Peregrynacja relikwii św. Brata Alberta

Peregrynacja w Wodzisławiu Śląskim

10 czerwca 2017 roku Rada Rycerze Kolumba nr 15500 im. Ks. Bolesława Kopca w Wodzisławiu Śl., wprowadziła do kaplicy parafialnej św. Wawrzyńca relikwie i obraz św. Brata Alberta wraz z obrazem Ecce Homo, w obecności parafian, pod przewodnictwem ks. proboszcza kapelana rady Stanisława Czempka i emerytowanego proboszcza Józefa Marek.

Relikwie św. Brata Alberta przebywały w parafii do 16 czerwca, następnie zostały wprowadzone do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wodzisławiu Śląskim.

Tadeusz Tyc - Wielki Rycerz