Tematy w serii Luke E. Hart zajmują się sprawami takimi jak wiary, Bóg, Jezus Chrystus i zmartwychwstanie ciała.

-------------------------------------------------------------------------

Wiara: lekcja 1To jest piersza z trzydziestu lekcji opartych na „Katechizmie Kościoła Katolickiego” z serii opracowanej przez Katolicki Serwis Informacyjny. Lekcja, której autorem jest Peter Kreeft porusza tematy takie jak wiara i rozum, wiara i autorytet, wiara i Kościół. Jeżeli chcemy żyć wiarą, dobrze byłoby, abyśmy wiedzieli co o wierze mówi Kościół. 

 PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ...

-------------------------------------------------------------------------

Bóg: lekcja 2Ateiści nie wierzą w istnienie Boga. Mistycy bezpośrednio doświadczają Boga. Ale co tak naprawdę my, zwykli ludzie, możemy wiedzieć o Nim, Nieskończonym, Wszechmocnym Bogu?

 PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ...

-------------------------------------------------------------------------

Stworzenie: lekcja 3Doktryna mówiąca o stworzeniu trafia czasem do gazet w ramach kontrowersji czego mają się uczyć w szkole nasze dzieci. Ale artykuły w gazetach nie pokazują głębi i piękna chrześcijańskiej nauki. W tej lekcji o Stworzeniu mowa jest o teorie ewolucji w świetle nauki Kościoła i o zasadniczym rozróżnieniu pomiędzy Bogiem a światem.

 PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ...

-------------------------------------------------------------------------

Osoba ludzka: lekcja 4Aby dobrze poznać wiarę katolicką, musimy nie tylko wiedzieć coś o Bogu, ale również musimy zrozumieć nasze ludzki potrzeby jako mężczyźni i kobiety stworzeni przez Boga. Zrozumienie istoty osoby ludzkiej ma wielkie znaczenie dla odpowiedzi na najważniejsze pytania: kim jestem? Skąd się wziąłem? Jaki sens ma moje istnienie? Co się dzieje po śmierci? W tej lekcji dowiemy się co Kościół katolicki głosi na temat osoby ludzkiej.

 PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ...

-------------------------------------------------------------------------

Jezus Chrystus: lekcja 5Osoba Jezusa budzi kontrowersje. Artykuł o Jezusie w Wikipedii jest na czwartym miejscu pod względem liczby przeprowadzanych korekt, co świadczy o nieustającej debacie, która toczy się wokół Jego osoby. Katolicy wierzą, że ich Kościół został założony przez Jezusa i wiernie zachowują wszystko, czego nauczał Jezus. Ale w związku z Jego osobą nasuwają się trudne pytania: Jak mógł być jednocześnie Bogiem i Synem Bożym? Dlaczego katolicy wierzą w Jego boskość? Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?

 PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ...

-------------------------------------------------------------------------

Duch Święty: lekcja 6„Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (Jan,16,7) Słowa Jezusa mówią o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej. Duch Święty, zwany również Pocieszycielem, inspirował autorów Pisma Świętego i oświeca nas, kiedy je czytamy. Duch Święty poucza świętych i może również nas pouczać. Z tej lekcji dowiesz się dlaczego było lepiej, żeby Jezus odszedł i żeby Duch Święty przyszedł do nas i jaką rolę odgrywa Duch Święty w naszym życiu.

 PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ...

-------------------------------------------------------------------------

Święty Kościół katolicki: lekcja 7G.K. Chesterton kiedyś napisał: „Niemożliwe jest zachowanie neutralnej postawy w stosunku do Kościoła katolickiego. Z chwilą, gdy ludzie przestają krytykować Kościół, zaczynają odczuwać do niego pociąg. Z chwilą, gdy przestają na niego wykrzykiwać, zaczynają mu się z przyjemnością przysłuchiwać. Z chwila gdy próbują być w stosunku do Kościoła uczciwi, zaczynają się w nim rozkochiwać. Z chwilą zaś, gdy to uczucie przekroczy pewien punkt, zaczyna przybierać formę dramatycznej i groźnej wzniosłości, charakteryzującej wielką miłość”. Ta lekcja dotyczy Kościoła katolickiego, skąd się wziął, czym jest, i czym się charakteryzuje. Dowiemy się z niej o nieomylności Kościoła, modlitwie do świętych i dlaczego Kościół jest nam niezbędny do zbawienia.

 PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ...

-------------------------------------------------------------------------

Odpuszczenie grzechów: lekcja 8Nie ma większego dobra niż Bóg. A grzech oddziela nas od Boga. Tak więc, nie ma nic gorszego niż grzech. Ale co to właściwie jest: grzech? Jak może zostać odpuszczony? Jak jest różnica pomiędzy nauką Kościoła katolickiego na ten temat, a kościołami protestanckimi?

 PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ...

-------------------------------------------------------------------------

Zmartwychwstanie ciała: lekcja 9Zrozumienie chrześcijańskiej nauki na temat śmierci jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy nasza kultura nie ma nam nic na ten temat do oferowania. Wiemy, że śmierć nie oznacza końca. Zacznijmy więc od podstawowych pytań: Dlaczego umieramy? Co się dzieje po śmierci? Czy zmartwychwstanie to coś więcej niż nieśmiertelność? Dlaczego zmartwychwstanie jest częścią Bożego planu? Czego dowiadujemy się o naszym ciele z faktu zmartwychwstania?

 PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ...

-------------------------------------------------------------------------

Życie wieczne: lekcja 10Wiele ludzi chciałoby żyć wiecznie. Słowa piosenek, jak tej w filmie „Fame” często łączą sławę z życiem wiecznym. Ale chrześcijańska nauka o życiu wiecznym jest zasadniczo różna od pogańskiej idei sławy jako nieśmiertelności.

 PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ...