Artykuły

Współpracownicy w winnicy Chrystusa

Papież Jan Paweł II często przekazywał duszpasterskie nauki Rycerzom Kolumba i wyrażał wdzięczność za ich przyjaźń.

Podczas trwającego 26 lat pontyfikatu Papież Jan Paweł II zwracał się wielokrotnie do Rycerzy Kolumba, także przekazując im słowa uznania i wsparcie. Jego przemówienia kierowane do rady Dyrektorów Rycerzy Kolumba oraz przesłania na Doroczną Najwyższą Konwencję na rożne sposoby podkreślały rolę Zakonu współpracującego z Misją Kościoła na rzecz szerzenia Ewangelii i budowy cywilizacji miłości.
Rycerze ściśle współpracowali z Janem Pawłem II podczas Jego pontyfikatu, na przykład mając swój udział w sponsorowaniu Mszy Świętej, którą Papież odprawił na Aqueduct Racetrack w Nowym Jorku w 1995 roku. Pomagali także przy innych podróżach apostolskich, wsparli renowację fasady Bazyliki św. Piotra i modernizację watykańskich możliwości telekomunikacyjnych. Poniżej zamieszczamy kalendarium obrazujące daleko idącą współpracę pomiędzy Rycerzami Kolumba a Janem Pawłem II.
Przywołując te główne zdarzenia będące znakiem solidarności z Papieżem pamiętamy także, że ta jedność Zakonu z Janem Pawłem II opiera się na duszpasterskiej pracy Kościoła. Podczas prywatnej audiencji z dyrektorami w październiku 1988 roku Ojciec Święty powiedział: „Największą radością i pocieszeniem serca papieża jest rezultat tego wszystkiego co wy (Rycerze) czynicie by bronić chrześcijańskiej rodziny i prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz dla promocji ewangelizacji, katolickiej edukacji, życia parafii i powołania do kapłaństwa i życia duchowego”.
Dzisiaj przyjaźń z Janem Pawłem II wciąż trwa, ponieważ Zakon pragnie kontynuować pracę na rzecz budowania kultury życia i cywilizacji miłości.

1978 - Zakon finansuje koszt transmisji telewizyjnej inauguracji pontyfikatu Papieża Jana Pawła II oraz funduje film o pierwszej podróży apostolskiej papieża do Meksyku.

1979 - W październiku Zakon współpracuje z Konferencją Biskupów Amerykańskich w celu sfinansowania filmu rejestrującego całą pielgrzymkę Papieża Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych.

1981 - Zakon Rycerzy Kolumba ogłasza fundusz Vicarius Christi, którego dochód jest przekazany na papieskie cele charytatywne.

1983 - Zakon zapewnia finansową pomoc Papieżowi, wspierając budżet Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego Młodzieży w Rzymie (San Lorenzo International Youth Center).

1984 - Rada Najwyższa autoryzuje specjalną składkę wśród kanadyjskich członków Zakonu, która wspomaga Konferencję Biskupów Kanadyjskich w zabezpieczeniu środków na wydatki związane z wizytą Jana Pawła II.

1985 - Zakon zabezpiecza fundusze dla Centrum Telewizji Watykańskiej (CTV) na zakup mobilnego studia produkcji telewizyjnej pozwalającego CTV na dokumentowanie wystąpień i spotkań Jana Pawła II. Realizacje te mogą być wykorzystywane przez światowe media. Gromadzi również fundusze na produkcje innych programów związanych z papieskimi zajęciami, podróżami i wystąpieniami.

1985 - Na życzenie Papieża wyrażone poprzez Fabrykę Świętego Piotra Zakon bierze urział w renowacji całej fasady Bazyliki Św. Piotra, której nie odnawiano przez ponad 350 lat.

1986 - Papież Jan Paweł II przekazuje do Muzeum Rycerzy Kolumba w New Haven, Connecticut, miedziany krzyż, który od roku 1614 znajdował się w ramionach rzeźby Chrystusa widniejącej na szczycie fasady bazyliki Świętego Piotra. Dar ten został wręczony w uznaniu współpracy Zakonu przy restauracji fasady oraz pracach z tym związanych.

1989 - Rycerze Kolumba wykładają fundusze na publikację zatytułowaną „Papież Przemawia do Kościoła Amerykańskiego”, stanowiącą zbiór papieskich wystąpień do wiernych w Stanach Zjednoczonych w latach 1979-88.

1990 - Zakon opracowuje i dystrybuuje przewodnik naukowy do adhortacji apostolskiej Christifideles Laici z 1989 roku, zajmującej się powołaniami i misją świeckich.

1991 - W sierpniu ogłoszono Orderwide Quincentennial Prayer Service - program modlitw w obecności repliki krzyża, który Papież Jan Paweł II podarował biskupom w 1984 roku w Republice Dominikańskiej.

1995 - W dniu 5 października, Papież Jan Paweł II błogosławi nową siedzibę Misji Stałego Obserwatora przy ONZ w Nowym Jorku, która została ufundowana przez Zakon. Rycerze i diecezja Brooklyn byli również współgospodarzami papieskiej mszy św. na torze wyścigowym Aqueduct Racetrack w dniu 6 października.

1996 - Zakon publikuje przewodnik naukowy do Encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae (Ewangelia Życia).

1997 - Najwyższy Rycerz i Były Najwyższy Rycerz Virgil C. Dechant reprezentują Zakon na październikowej konferencji w Rio de Janeiro. Uczestniczył w niej również Jan Paweł II.

1997 - Jan Paweł II przyjmuje Funkcjonariuszy Rady Najwyższej na audiencji w dniu 11 grudnia. Rycerze ofiarują modlitwy, aby uhonorować 50 rocznicę kapłaństwa Jana Pawła II.

1998 - Zakon zapewnia fundusze na konferencje biskupów Kuby, niosąc wsparcie w wydatkach związanych z wizytą Jana Pawła II w tym kraju.

1998 - Papież przyjmuje Radę Dyrektorów na audiencji w dniu 15 października. Błogosławi mozaikę Matki Bożej z Gwadelupy zleconą Rycerzom Kolumba przez Watykańskie Studia Mozaiki.

1999 - W styczniu Zakon ogłasza finansowanie renowacji XVII-wiecznego Maderno Atrium oraz Drzwi Świętych w Bazylice Św. Piotra. Jest to dar dla Papieża i Kościoła na rok jubileuszowy 2000.

2000 - 21 maja Papież Jan Paweł II kanonizuje 25 meksykańskich męczenników, ofiary religijnych prześladowań z lat 20. Sześciu kanonizowanych księży było członkami Rycerzy Kolumba.

2000 - Zakon finansuje transmisję papieskiej wizyty do Ziemi Świętej w marcu.

2001 - W dniu 29 kwietnia Jan Paweł II beatyfikuje Carlosa Manuela Rodrigueza, członka Rycerzy Kolumba w Puerto Rico.

2002 - Jako znak solidarności z Papieżem Zakon powołuje w marcu fundusz Pacem in Terris. Dochody przekazywane są na promowanie pokojowych inicjatyw w Ziemi Świętej i pomoc dla Patriarchy Łacińskiego wspierającego chrześcijańską społeczność.

2002 - Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson zjawia się na prywatnej audiencji u Jana Pawła II w dniu 26 kwietnia, podczas której rozmawiają o kanonizacji założyciela Zakonu księdza Michaela McGivney’a.

2002 - Zakon współpracuje z Papieską Radą Komunikacji Społecznej przy produkcji wideo programu telewizyjnego poświęconego Bożemu Narodzeniu, obchodzonemu po raz 25. w okresie pontyfikatu Jana Pawła II.

2003 - W odpowiedzi na wezwanie Papieża do wspierania powołań Zakon podejmuje program skupiony wokół 40. Światowego Dnia Modlitw o Powołania odbywającego się 11 maja.

2003 - W październiku Zakon rozpoczyna roczny program modlitewny (Divine Mercy Prayer Service) w intencji Jana Pawła II oraz kapłanów. Program obejmuje także obraz Bożego Miłosierdzia pobłogosławiony przez Papieża.

2003 - Zakon rozpoczyna uroczystości związane z 25 rocznicą pontyfikatu Papieża Jana Pawła II specjalnym wydaniem miesięcznika Columbia.

2003 - W związku z rozpoczęciem roku akademickiego Rada Najwyższa wręczyła 4 tysiącom seminarzystów egzemplarze specjalnego wydania książki Jana Pawła II „Dar i Tajemnica”. Książka ta upamiętnia 50-lecie kapłaństwa Ojca Świętego, obchodzone w 1996 roku.

2005 - Najwyższy Rycerz Carl Anderson, były Najwyższy Rycerz Virgil Dechant, ich żony oraz hrabia Enrico Demajo (dyrektor rzymskiego biura Zakonu) reprezentują Rycerzy Kolumba podczas pogrzebu Papieża Jana Pawła II w dniu 8 kwietnia.

2011 - 2 sierpnia, cztery miesiące po beatyfikacji Jana Pawła II, Najwyższy Rycerz ogłasza plan Zakonu związany z otwarciem Sanktuarium w Waszyngtonie DC, poświęconego dziedzictwu Błogosławionego Jana Pawła II.