Artykuły

List Prezydenta RP do uczestników 137. Najwyższej Konwencji

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ANDRZEJ DUDA

Warszawa, 6 sierpnia 2019 roku

Organizatorzy i Uczestnicy
137. Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba
w Minneapolis w stanie Minnesota
w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Dostojni Goście, Panie i Panowie!

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim Państwu, zgromadzonym na 137. Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba. Z okazji tego dorocznego spotkania pragnę wyrazić wielkie uznanie dla działalności społecznej, dobroczynnej i patriotycznej wspólnoty, której aktywność znana i dobrze widoczna jest również w Polsce.

Misja, którą realizują Rycerze Kolumba, posiada wyjątkowe znaczenie we współczesnym świecie, który potrzebuje budowania więzi solidarności między ludźmi opartych na mocnym fundamencie chrześcijańskiego dziedzictwa i wartości. Dziękuję za to, że swoją służbą dla dobra bliźnich upowszechniają Państwo postawy godne naśladowania i kontynuowania przez następne pokolenia. Jestem przekonany, że dzięki Państwa trudowi przesłanie to dociera do serc i umysłów bardzo wielu młodych i starszych Polaków i Europejczyków.

Szczególnie chcę podziękować za wszystko, co robią Państwo dla moich rodaków w kraju i za granicą. My, Polacy, wiemy, że Rycerze Kolumba są zawsze razem z nami – w chwilach radości i w okolicznościach dramatycznych. Tak działo się już nieraz, kiedy spieszyli Państwo z pomocą poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych. I tak było również niedawno, kiedy wspólnie świętowaliśmy jubileusz stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Wiemy, że możemy na Państwa liczyć, a Państwo wiedzą, że są wśród nas mile widziani.

Dziękuję też za wysiłek Rycerzy Kolumba w propagowaniu i urzeczywistnianiu nauczania społecznego naszego wielkiego rodaka, św. Jana Pawła II. Uważam, ze papież Polak pozostawił nam przesłanie, które powinno być drogowskazem na ścieżkach ludzkości w XXI wieku. Chciałbym, by społeczność międzynarodowa obficie czerpała z Jego wskazań i inspirowała się Jego nauką dążąc do rozwiązywania konfliktów i budując podstawy trwałego i sprawiedliwego porządku, pokoju i bezpieczeństwa. Dziękuję za to, że pamiętając o tym dziedzictwie i przypominając je innym, przyczyniają się Państwo do kształtowania coraz lepszego świata dla wszystkich.

Życzę Państwu, aby tegoroczna Konwencja przyniosła wiele ważnych refleksji i inicjatyw, których owocami będą Państwo dzielić się z bliźnimi.