Lista inicjatyw - propozycje dla Rad lokalnych

Pomnik Dziecka Nienarodzonego 

Rady Rycerze Kolumba upamiętniają miliony dzieci zabitych przez aborcję poprzez stawianie pomników ku czci dziecka nienarodzonego na katolickich cmentarzach, na terenach należących do rady, czy w parafiach.

Pomysł stawiania pomników wywodzi się z wyzwania, jakie postawił przed nami nieżyjący obecnie kardynał John O'Connor w swojej homilii na rozpoczęcie 110-tej Dorocznego Konwencji Rady Najwyższej odbywającej się w 1992 roku w Nowym Jorku. Opisał on Grób Dziecka Nienarodzonego, który znajduje się na terenie campusu Franciszkańskiego Uniwersytetu w Steubenville, Ohio i wezwał braci Rycerzy do „kontynuacji zdecydowanej walki Zakonu z aborcją” poprzez stawianie Pomnika Dziecka Nienarodzonego na każdym katolickim cmentarzu w każdej diecezji, w której działają Rycerze. To wezwanie poruszyło serca Rycerzy i w ramach podjętej oddolnie inicjatywy powstał program budowy pomników. Od momentu rozpoczęcia programu powstało 1835 pomników.

Pomniki te, różne w formie, są świadectwem podstawowej prawdy, że życie ludzkie jest świętym darem od Boga, który powinien być ochraniany i ceniony w każdym momencie rozwoju od poczęcia do naturalnej śmierci.

Rady powinny zwrócić się do miejscowych pracowni, by wybrać styl i formę pomnika, która najlepiej odpowiada ich potrzebom i możliwościom finansowym. Na pomnikach można umieścić różne przesłania. Oto przykłady:

„Ku pamięci wszystkich niewinnych ofiar aborcji.”

„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię” Jeremiasz 1,5

„Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma” Jeremiasz 31, 15

„Módlcie się o zakończenie aborcji”

Pomniki są często finansowane przez samą radę poprzez zbiórkę pieniędzy, lub wspólnie z innymi organizacjami pro-life.

Lista inicjatyw