Delegat Stanowy 
Krzysztof Orzechowski - Delegat Stanowy w Polsce
2011-2014

Andrzej Anasiak - Delegat Stanowy w Polsce
2014-aktualnie