Kapelan Stanowy

Arcybiskup Wacław DEPO

Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce

2017 - aktualnie

 

  


Kardynał Franciszek MACHARSKI

Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce

2006 - 2016