IX Konwencja Stanowa w Polsce


Podczas trwającej w Licheniu, IX Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce, w sobotę 18 maja 2019 roku, dokonano wyboru Rady Stanowej.

Skład Rady Stanowej nie zmienił się, wybrano:

Delegat Stanowy - br. Tomasz Wawrzkowicz 
Sekretarz Stanowy - br. Krzysztof Zuba 
Skarbnik Stanowy - br. Andrzej Stefaniuk 
Radca Stanowy - br. Marek Ziętek 
Kustosz Stanowy - br. Dariusz Wolniak


Informacja w spr. Komitetu Nominacyjnego

Informuję, że Delegat Stanowy Tomasz Wawrzkowicz powołał Brata Marka Pająka na Funkcję Przewodniczącego Komitetu Nominacyjnego podczas IX Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba Jurysdykcji Polskiej, która odbędzie się w Licheniu w dniach 17-18 maja 2019 r.

Na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 kwietnia 2019 Brat Marek przyjmuje zgłoszenia kandydatur na Funkcjonariuszy Stanowych.

Formularz Nominacyjny

Vivat Jezus
Krzysztof Zuba
Sekretarz Stanowy
Rycerze Kolumba w Polsce


Harmonogram Działań
związanych z organizacją Zebrania Rady Stanowej
17-18 maja 2019 w Licheniu

Ustalono harmonogram działań zgodny z Regulaminem Polskiej Rady Stanowej, które zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem IX Konwencji Stanowej w Licheniu:

1. Do 31 stycznia 2019 r. Sekretarz Stanowy przekaże Radom Lokalnym formularze (Pakiet Akredytacyjny) oraz Regulamin Rady Stanowej

2. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą przed 1 marca 2019 r. będą mogły wysłać Delegatów na IX Konwencję z prawem do głosowania.
Koszt uczestnictwa Delegata na IX Konwencję wynosi 240 PLN

Koszt uczestnictwa małżonki wynosi 220 PLN

3. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą po 1 marca 2019 r. będą mogły wysłać Delegatów na IX Konwencję bez prawa do głosowania – jako Obserwatorów:
Koszt uczestnictwa Obserwatora na IX Konwencję wynosi 240 PLN
Koszt uczestnictwa małżonki wynosi 220 PLN

4. Rady Lokalne mogą zgłaszać udział Księży Kapelanów w Konwencji Stanowej.
Koszt uczestnictwa Ks. Kapelana w IX Konwencji Stanowej wynosi 240 PLN.
Koszt uczestnictwa Kapelana w Konwencji Stanowej pokrywa Rada Lokalna.

W miarę wolnych miejsc będzie istniała możliwość zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (za dopłatą)

5. Wpłat za uczestnictwo Delegatów, Obserwatorów, Małżonek i Kapelanów w IX Konwencji Stanowej należy dokonać do końca marca 2019 r.
Ze względów logistycznych zachęcamy o dokonywanie wpłat do końca lutego 2019 r.
Wpłat dokonuje się za pośrednictwem PayU z panelu Wielkich Rycerzy - strona startowa -> panel "Informacje bieżące" -> element "Rejestracja na Konwencję Stanową".

6. Rady Lokalne najpóźniej do 28 lutego 2019 r. powinny dokonać wyboru Delegatów i Delegatów Zastępczych na IX Konwencję Stanową.

7. Do 15 marca 2019 r. Rada Lokalna zgłosi Przewodniczącemu Komitetu ds. Akredytacji, Sekretarzowi Stanowemu oraz Kustoszowi Stanowemu, Delegatów z Akredytacją na IX Konwencję.
Szczegóły zgłaszania zostaną przekazane razem z Pakietem Akredytacyjnym.

8. Do 17 kwietnia 2019 r. na adres e-mail Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji należy przesyłać formularz nominacyjny kandydata na Funkcjonariusza Stanowego.
Rada Lokalna może wysłać list popierający kandydata.

9. Do 15 kwietnia 2019 r. Funkcjonariusze Stanowi oraz Delegaci Rejonowi prześlą do Delegata Stanowego i Sekretarza Stanowego sprawozdania ze swojej działalności.

10. Do 1 marca 2019 r. Rady Lokalne i do 15 marca 2019 r. Funkcjonariusze Stanowi powinni zgłaszać Delegatowi Stanowemu Rezolucje, które mają być przyjęte na IX Konwencji Stanowej. Procedura „Rezolucje” opisująca sposób tworzenia rezolucji i sposób ich procedowania, zostanie przekazana razem z Pakietem Akredytacyjnym.
Funkcjonariusze Stanowi do dnia 09.05.2019 r. odbędą spotkanie w sprawie rezolucji.

11. Rady Lokalne, które nie zapłaciły składek na rzecz Rady Stanowej i Rady Najwyższej nie mają prawa do reprezentacji na zebraniu Rady Stanowej (Art. 57 „Statutu konstytucji i praw’; art. II ust.6 Regulaminu Polskiej Rady Stanowej).

12. Na stronie internetowej Rady Stanowej zamieszczona została zakładka IX Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce. Publikowane tam będą wszystkie komunikaty i ważne informacje dotyczące Konwencji Stanowej.
Delegatów Rejonowych, Wielkich Rycerzy, Sekretarzy ds. Finansów prosimy o przestrzeganie terminowego przesyłania informacji.

13. Wszystkie sprawy formalne dotyczące konwencji można załatwić w panelu Wielkich Rycerzy. W zakładce "Konwencja" znajdują się informacje ogólne dotyczące Konwencji oraz krótka instrukcja. W zakładce "Dokumenty" pojawiają się wszystkie aktualne dokumenty dotyczące konwencji jak regulamin, programy i inne. W zakładce "Akredytacja" dokonujemy rejestracji delegatów i delegatów zastępczych wybranych przez Radę. W zakładce "Uczestnicy" rejestrujemy wszystkich uczestników konwencji z Rady (Delegatów, Obserwatorów, Kapelanów i osoby towarzyszące) oraz określamy warunki pobytu (dodatkowe noclegi itp.). W zakładce "Koszty", po zarejestrowaniu uczestników pojawia się wyliczony koszt pobytu, zarówno zbiorczy jaki i poszczególnych uczestników. W tej zakładce można zapłacić za pobyt za poszczególne osoby jak i zbiorczo, ewentualnie przesłać na adres email link do konkretnej płatności.


Komunikat nr 1
w sprawie zwołania IX Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Zacni Bracia Rycerze,

Zwołuję IX Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 17 - 18 maja 2019 roku w Licheniu (Diecezja Włocławska).

W IX Konwencji Stanowej uczestniczą - z pełnią praw - Delegaci z Rad Lokalnych zarejestrowanych do dnia 1 marca 2019 roku.

Każda rada jest reprezentowana przez dwóch Delegatów. Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz Rady oraz były Wielki Rycerz.

W Radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego Delegata.

W Radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego Delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady.

Należy wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.

Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba