Rezolucja nr 1

I Konwencja Stanowa, Częstochowa, 21-22 maja 2011 rok

Pozdrowienia dla Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy i Rady Dyrektorów

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson, Najwyższi Funkcjonariusze oraz Rada Dyrektorów jako przywódcy naszego Zakonu odpowiedzieli na prośbę Papieża Jana Pawła II, aby rozpocząć działalność Rycerzy Kolumba w Polsce, pierwszym kraju w Europie; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz członkowie Rady Dyrektorów przybyli w październiku 2010 na pielgrzymkę do Polski, by móc jeszcze lepiej poznać duchową historię naszego kraju; a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz członkowie Rady Dyrektorów pokładając w nas ogromne nadzieje, w lutym 2011 przyznali Polsce status Stanu w ramach Zakonu, oczekują jednocześnie dalszego rozwoju Zakonu w Polsce; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE sposób sprawowania przez przez Carla A. Andersona najwyższego urzędu w ramach Rycerzy Kolumba jest świadectwem jego wiary w Boga, zdolności przywódczych, co jest dla nas Rycerzy powodem do dumy; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Rycerze Kolumba w Polsce zebrani podczas Konwencji Stanowej są niezwykle dumni, że Carl A. Anderson wyznaczył Zastępcę Najwyższego Rycerza, Dennisa A. Savoie jako swojego osobistego przedstawiciela na Pierwszą Konwencję Stanową w Polsce; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Rycerze Kolumba w Polsce zebrani podczas Konwencji Stanowej są niezwykle dumni, że Carl A. Anderson wyznaczył jako Konsultanta Rady Dyrektorów ds. Polski, Brata Józefa Szulca do wspierania rozwoju Rycerzy Kolumba w Polsce;

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE uczestnicy Pierwszej Konwencji Stanowej w Częstochowie w dniu 21 maja 2011 roku, z całego serca potwierdzają swoją lojalność wobec Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy oraz Rady Dyrektorów, a także

POSTANAWIAMY, ŻE jesteśmy wdzięczni za przyznanie Polsce statusu Stanu w ramach Zakonu Rycerzy Kolumba, a także za okazywane zaufanie i wsparcie Rycerzom w Polsce przy organizacji Pierwszej Konwencji Stanowej; a także

POSTANAWIAMY, ŻE będziemy kontynuować rozwój Zakonu w Polsce; a także 

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej.

I Konwencja Stanowa