Rezolucja nr 2

I Konwencja Stanowa, Częstochowa, 21-22 maja 2011 rok

Pozdrowienia dla Najwyższego Kapelana, Biskupa Williama E. Lori

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan Biskup William E. Lori jest duchowym przywódcą Zakonu Rycerzy Kolumba, który poprzez swoją działalność zapewnia, aby Zakon stał na czele wysiłków w obronie księży i biskupów w zgodzie z nauczaniem Kościoła Katolickiego; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE tak jak Papież Jan Paweł II zawierzył Maryi społeczne, ekonomiczne i polityczne zmiany w Polsce, tak też Najwyższy Kapelan w dniu 8 października 2010 roku zawierzył Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce Matce Bożej Częstochowskiej; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan dostrzegając potrzebę duchowego wymiaru działalności w ramach Zakonu oraz istotnej roli Kapelanów, którzy wspierają duchowy rozwój członków Zakonu, zorganizował w marcu 2011 roku pierwsze Spotkanie Kapelanów Stanowych, na które zaprosił także siedmiu księży z Polski, aby ukazać im bogactwo naszego Zakonu, a także przedstawić misję do wykonania w Polsce; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan poprzez swoje homilie, a w szczególności swoje comiesięczne publikacje w magazynie „Columbia” dba o rozwój duchowy każdego członka Zakonu; 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, aby wyrazić Najwyższemu Kapelanowi swoje najgłębsze i najszczersze wyrazy wdzięczności za jego przywództwo duchowe i dbanie o Dobro Zakonu, w tym w polskiej jurysdykcji; a także

POSTANAWIAMY, ŻE zaświadczamy o naszym pełnym wsparciu i lojalności dla działań Najwyższego Kapelana, a także

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej. 

I Konwencja Stanowa