Rezolucja nr 5

I Konwencja Stanowa, Częstochowa, 21-22 maja 2011 rok

Upoważnienie do ustanowienia składek pogłównego na rzecz Rady Stanowej

ZWAŻYWSZY, ŻE wraz z rozwojem Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, który potrzebuje podejmowania nowych zadań na poziomie stanowym i lokalnym; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE wraz z przyznaniem Polsce statusu Stanu jako Rycerze mamy za zadanie odpowiedzialnie prowadzić swoje działania, co wiąże się również z finansowaniem naszej działalności; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE ustanowienie składki pogłównego na rzecz Rady Stanowej wymaga szczegółowej analizy dokonanej przez Funkcjonariuszy Stanowych w zakresie możliwości finansowych poszczególnych rad lokalnych, a także przygotowania z wyprzedzeniem budżetu Rady Stanowej; 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY upoważnić nowych Funkcjonariuszy Stanowych do ustanowienia składki pogłównego na rzecz Rady Stanowej i złożyć raport podsumowujący w tej sprawie nie później niż podczas Konwencji Stanowej w 2012 roku.

I Konwencja Stanowa