Rezolucja nr 15Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Podziękowanie Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi Seniorowi Metropolicie Częstochowskiemu


ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z księżmi”, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego silne, prawe ramię, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Rada Rycerzy Kolumba w Częstochowie powstała dzięki ogromnemu wsparciu Jego Ekscelencji, wsparciu, które Ksiądz Arcybiskup udziela Rycerzom Kolumba stale przy każdej okazji

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za posługę księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka, jako Metropolity Częstochowskiego

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Arcybiskupa, naszego duchowego przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy zgodnie z zawołaniem Jego Ekscelencji Iuxta Crucem Tecum Stare, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym kontakcie z Jego Ekscelencją, a także

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Seniorowi Metropolicie Częstochowskiemu Stanisławowi Nowakowi.

• Strona Główna II Konwencji