Rezolucja nr 16Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Damianowi Andrzejowi Muskusowi nowemu biskupowi pomocniczemu krakowskiemu


ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z księżmi”, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego silne, prawe ramię, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE w diecezji krakowskiej w 2006 roku powstały pierwsze rady Rycerzy Kolumba w Krakowie i Ludźmierzu, a Rycerze Kolumba obecni są także przy Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE zawołanie nowego biskupa Ecce Mater tua Rycerzom Kolumba jest bardzo bliskie, jako tym , którzy zostali zawierzeni Matce Bożej na Jasnej Górze i jako tym, którzy przyrzekają modlić się na świętym różańcu już na pierwszym stopniu swojego wtajemniczenia, którym jest Miłosierdzie

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa Damiana Andrzeja Muskusa nowym biskupem pomocniczym krakowskim, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Biskupa, naszego duchowego przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym kontakcie z Jego Ekscelencją, a także

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Pomocniczemu Krakowskiemu Damianowi Andrzejowi Muskusowi.

• Strona Główna II Konwencji