V Konwencja Stanowa w Polsce

 

W dniach 24-25 kwietnia 2015 roku w Łodzi, odbyła się
V Konwencja Stanowa Rycerzy KolumbaPODSUMOWANIE KONWENCJI

V Konwencja Stanowa Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce odbyła się w dniach 24-25 kwietnia 2015 roku w Łodzi. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Rodzina żyjąca w pełni”. Obrady poprzedziła uroczysta Msza św. w Archikatedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi, pod przewodnictwem JE Ks. Abp Marek Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego z udziałem JE Ks. Bp Henryk Tomasik z Radomia. Ksiądz Arcybiskup kierując słowo do Rycerzy Kolumba zwrócił uwagę m.in. na zagrożenia jakie dotykają współczesną rodzinę oraz rolę Rycerzy Kolumba w budowaniu obrazu Rodziny we współczesnym świecie, opartego na Ewangelii. W sobotni poranek tuż przed sesją poranną JE Ks. Bp Marek Marczak Sufragan Łódzki odprawił Msze św. a homilię wygłosił JE Ks. Bp Jan Piotrowski z Kielc.

Sesja robocza poświęcona była podsumowaniu działalności polskich Rycerzy za ostatni rok bratni 2014/2015. W minionym roku Rycerze w Polsce poświęcili swoim bliźnim 83000 godzin bezinteresownej pracy, zaś od 2006 r. przepracowali w sumie 270000 godzin.
Miniony rok to także rekordowy czas w zbiórce i ofiarowaniu potrzebującym wsparcia finansowego: 620.000 złotych. Od 2006 r. na cele charytatywne przekazali: 2.075.000 złotych. Pod względem członkostwa, to kolejny rok dynamicznego rozwoju, powstało 10 nowych Rad Lokalnych, a szeregi zasiliło prawie 600 nowych braci.

Wyznaczone zostały najważniejsze kierunki działalności na najbliższe lata:
1. Zbudowanie najprężniejszej organizacji katolików świeckich w Polsce, organizującej mężczyzn i ich rodziny wokół dzieł miłosierdzia i wspierających siebie nawzajem.
2. Aktywne pomaganie tym, którzy chcą świadomie wspierać najbardziej potrzebujących.
3. Być dla młodych: wsparciem, wzorem i drogą rozwoju w dorosłym życiu.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i obchody 1050-tej rocznicy Chrztu Polski to najważniejsze zadania na najbliższy rok. Rycerze Kolumba już biorą czynny udział w działaniach związanych z ŚDM uczestnicząc w peregrynacji symboli ŚDM w poszczególnych diecezjach, pracują w komitecie organizacyjnym i przeprowadzają działania związane z przebiegiem spotkania w Krakowie.
Podjęte zostały rezolucje zgłoszone przez Rycerzy z całej Polski, m.in. w obronie Kościoła, wspierania misji, zaangażowania się w modlitwę i pomoc chrześcijanom prześladowanym, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.

Rada Stanowa Rycerzy Kolumba pozostanie w najbliższym Roku Bratnim w tym samym składzie, a przewodził jej będzie Delegat Stanowy Andrzej Anasiak.

W czasie sesji popołudniowych zostały wręczone Nagrody Stanowe za najlepsze dzieła wykonane w minionym roku w obszarze działań na rzecz: Kościoła, Rodziny, Młodzieży, Społeczności Lokalnej, Rady i Kultury Życia. Wybrana została także Rodzina Roku.

W Konwencji uczestniczyli Delegaci z 76 Rad Lokalnych, kapelani, małżonki delegatów, przedstawiciele Rady Najwyższej ze Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele Rycerzy Kolumba z Ukrainy i Litwy. Obecny był Korpus Honorowy Rycerzy Stopnia Patriotycznego.

Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją świeckich katolików, liczącą ponad 1,8 mln mężczyzn, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale także m.in. w Kanadzie, na Filipinach i w wielu krajach Ameryki Łacińskiej. Od kilku lat są obecni również w Polsce. W ubiegłym roku na cele charytatywne organizacja ofiarowała ponad 170 mln dolarów i 70 mln godzin pracy społecznej.
W Polsce jest ponad 3,8 tys. Rycerzy Kolumba skupionych w 76 lokalnych radach. Ta katolicka organizacja zrzesza mężczyzn, którzy pracą i modlitwą włączają się w działalność Kościoła na szczeblu parafii.

PROGRAM KONWENCJI

Piątek 24.04.2015
16.00 – 17.45 – Rejestracja Delegatów – Seminarium Duchowne (ul. Św. Stanisława Kostki 14),
17.00 – Transport Delegatów, Małżonek, Kapelanów i Gości z hoteli do Archikatedry Łódzkiej,
18.00 – Msza Św. – Archikatedra św. Stanisława Kostki - pod przewodnictwem JE Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego,
19.00 – Rejestracja Delegatów – Seminarium Duchowne,
19.30 – Kolacja z udziałem JE Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego, przybyłych na Konwencję (Kapelani, Delegaci, Małżonki, Obserwatorzy) oraz Zaproszonych Gości – Seminarium Duchowne
21.00 – Robocze Spotkanie Delegatów. Spotkanie Kapelanów i Małżonek,
22.00 – Powrót do hoteli,

Sobota 25.04.2015
8.00 – 8.45 – Rejestracja Delegatów – Seminarium Duchowne (ul. Św. Stanisława Kostki 14),
8.00 – Transport Delegatów, Małżonek, Kapelanów, Obserwatorów oraz Gości do Archikatedry Łódzkiej,
8.45 – Przygotowanie do Mszy Św.,
9.00 – Uroczysta Msza Św. – Archikatedra św. Stanisława Kostki - pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Ireneusza Pękalskiego,
10.00 – 10.30 – Rejestracja Delegatów - Seminarium Duchowne,
10.00 - Program dla Pań,
10.30 – Sesja Robocza V Konwencji Stanowej - Seminarium Duchowne (ul. Św. Stanisława Kostki 14),
13.00 – Posiłek w Seminarium Duchownym (Delegaci, Kapelani, Obserwatorzy, Goście), Panie posiłek mają w Kościele Piotra i Pawła podczas wycieczki,
14.00 – Sesja Robocza V Konwencji Stanowej,
18.00 – Uroczysta kolacja, podsumowanie Roku Bratniego 2014/2015, wręczenie Nagród Stanowych. Wystąpienia Gości,
21.00 - Zakończenie V Konwencji Stanowej.

Niedziela 26.04.2015
Dla osób chętnych, którzy zadeklarują chęć dodatkowego noclegu z soboty na niedzielę. Dodatkowo płatne w recepcjach hoteli.


Komunikat Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce

W dniach 30-31.01.2015 r. w Rzeszowie obradowali Funkcjonariusze Stanowi Rycerzy Kolumba w Polsce.

Tematem tego spotkania były między innymi sprawy organizacyjne V Stanowej Konwencji Rycerzy Kolumba w Polsce.

Ustalono harmonogram działań zgodny z Regulaminem Polskiej Rady Stanowej, które zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem Konwencji:

1. Do 28 lutego 2015 r Sekretarz Stanowy przekaże Radom Lokalnym formularze (Pakiet Akredytacyjny) oraz Regulamin Rady Stanowej

2. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą przed 1 marca 2015 r. będą mogły wysłać delegatów na V Konwencję z prawem do głosowania.
Koszt uczestnictwa delegata na V Konwencję wynosi 220 PLN
Koszt uczestnictwa małżonki wynosi 200 PLN

3. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą po 1 marca 2015 r. będą mogły wysłać delegatów na V Konwencję bez prawa do głosowania – jako Obserwatorów:
Koszt uczestnictwa Obserwatora na V Konwencję wynosi 220 PLN
Koszt uczestnictwa małżonki wynosi 200 PLN

4. Rady Lokalne mogą zgłaszać udział Księży Kapelanów w Konwencji Stanowej.
Koszt uczestnictwa Księdza Kapelana w V Konwencji Stanowej wynosi 220 PLN
Koszt uczestnictwa Kapelana w Konwencji Stanowej pokrywa Rada Lokalna.

5. Wpłat za uczestnictwo Delegatów, Obserwatorów, Małżonek i Kapelanów w V Konwencji Stanowej należy dokonać do końca marca 2015 r.
Tytuł wpłaty i Numer konta zostanie przesłany automatycznie (na adres e-mailowy osoby wysyłającej Formularz Rejestracyjny) po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracyjnego znajdującego się w Zakładce V Konwencji Stanowej na Stronie Rycerzy Kolumba w Polsce.

6. Rady Lokalne nie później niż podczas ostatniego zebrania roboczego w miesiącu marcu powinny dokonać wyboru delegatów i delegatów zastępczych na V Konwencję.

7. Do 31 marca 2015 r. Rada Lokalna zgłosi Przewodniczącemu Komitetu ds. Akredytacji, Sekretarzowi Stanowemu oraz Kustoszowi Stanowemu, Delegatów z Akredytacją na V Konwencję.
Szczegóły zgłaszania zostaną przekazane razem z Pakietem Akredytacyjnym.

8. Do 25 marca 2015 r. na adres e-mail Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji należy przesyłać formularz nominacyjny kandydata na Funkcjonariusza Stanowego.
Rada Lokalna może wysłać list popierający kandydata.

9. Do 31 marca 2015 r. Funkcjonariusze Stanowi oraz Delegaci Rejonowi prześlą do Delegata Stanowego i Sekretarza Stanowego sprawozdania ze swojej działalności.

10. Do 15 marca 2015 r. Rady Lokalne i Funkcjonariusze Stanowi powinni zgłaszać Delegatowi Stanowemu Rezolucje, które maja być przyjęte na V Konwencji.
Funkcjonariusze Stanowi do dnia 31.03.2015 r. odbędą spotkanie w sprawie rezolucji.

11. Rady Lokalne, które nie zapłaciły składek na rzecz Rady Stanowej i Rady Najwyższej nie mają prawa do reprezentacji na zebraniu Rady Stanowej (art. II ust. 6 Regulaminu Polskiej Rady Stanowej).

12. Na stronie internetowej Rady Stanowej zamieszczona została zakładka V Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce.
Publikowane tam będą wszystkie komunikaty i ważne informacje dotyczące Konwencji Stanowej.

Delegatów Rejonowych, Wielkich Rycerzy, Sekretarzy ds. Finansów prosimy o przestrzeganie terminowego przesyłania informacji.

Tomasz Wawrzkowicz
Sekretarz Stanowy
Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce


 Komunikat Dyrektora ds programowych
w sprawie zgłaszania dzieł

Zacni Bracia !

Mając na uwadze czas przygotowań do V Konwencji Stanowej, która odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2015 w Łodzi, przypominam o zasadach zgłaszania dzieł wykonanych przez Twoja Radę do Nagrody Stanowej za Rok Bratni 2014-2015.

Kategorie: 
• Na rzecz Kościoła
• Na rzecz Społeczności
• Na rzecz Rady
• Na rzecz Rodziny
• Na rzecz Młodzieży
• Na rzecz Obrony Życia

Zgłaszamy dzieła z okresu od 1 marca 2014 – 28 luty 2015

Termin zgłaszania do 15.03.2015 (zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane)

Zgłoszenia przyjmowane są na adres pionu programowego - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenie powinno być zgłoszone na formularzu (dostępny TUTAJ). Do każdego zgłoszenia przygotowujemy oddzielny formularz (każda rada może przesłać po 1 programie z każdej kategorii).

Każde zgłoszenie powinno być wzbogacone materiałem umożliwiającym ocenę zgłoszonych dzieł. Oczekujemy materiału w formie prezentacji (PowerPoint) zawierającego najważniejsze informacje i dokumentacje zdjęciową max. 3 slajdów.

Taka forma pozwoli sprawnie dokonać wyboru, ułatwi prezentacje wybranych dzieł w czasie wręczania nagród a także będzie doskonałym materiałem wykorzystywany w procesie pozyskiwania nowych członków, promowania rycerstwa i powstania swoistej księgi dzieł Rycerzy Kolumba w Polsce.

Wręczenie nagród odbędzie się w czasie kolacji na V Konwencji Stanowej

Vivat Jezus!

Krzysztof Zuba
Dyrektor ds programowych


Komunikat nr 1
w sprawie zwołania V Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Zacni Bracia Rycerze,

Zwołuję V Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 24 - 26 kwietnia 2015 roku Łódź.

W V Konwencji uczestniczą - z pełnią praw - delegaci z rad lokalnych zarejestrowanych do dnia 1 marca 2015 roku.

Każda rada jest reprezentowana przez dwóch delegatów. Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz rady oraz były Wielki Rycerz.

W radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego delegata.

W radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady.

Należy wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.

Andrzej Anasiak
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba