Goście z Litwy i Ukrainy na V Konwnecji


Na naszą V Konwencję zostali zaproszeni rycerze z pozostałych państw Europy, gdzie działa nasz Zakon. Na Litwie Rycerze Kolumba działają w jednej radzie, a na Ukrainie jest 7 rad Rycerzy Kolumba w kościele greko- i rzymsko-katolickim. Z Litwy w V Konwencji uczestniczyli goście: Kapelan Rady w Wilnie Ks. Rimas Venckus, Zastępca Wielkiego Rycerza Vytis Martinaitis, Kanclerz Eugenijus Vaicekauskas. Z Ukrainy, z obrządku grekokatolickiego naszymi gośćmi byli: Wielki Rycerz Rady nr 15800 w Kijowie, Bogdan Kovaliv z małżonką Ernestyną, Kapelan Rady 15800 ks. Volodymyr Malchyn z żoną Oleną , Kapelan rady w Wyszogrodzie k/Kijowa ks. Taras Valakh z małżonką Oleną. Z Ukrainy z kościoła rzymskokatolickiego naszymi gośćmi byli : Kapelan Rady 15801 we Lwowie ks. prał. Jan Nikiel, Wielki Rycerz Rady 15801 we Lwowie Yuriy Maletskyy z żoną Olhą i dziećmi.
Wszyscy goście byli bardzo zadowoleni z pobytu, serdeczności i gościnności okazywanej przez naszych rycerzy, kapelanów i żony. Podziw gości wzbudził rozwój Zakonu w Polsce, przez ostatnie 9 lat i osiągnięcie poziomu blisko 4000 tysięcy członków. Nasi goście zwrócili uwagę na wiele interesujących projektów w obszarze pomocy Kościołowi i społecznościom lokalnym. Goście z Ukrainy z zadowoleniem podkreślili, „że organizacja, która chroni wartości rodzinne, zaprasza na swoje spotkania oprócz mężczyzn również ich żony”.


V Konwencja Stanowa
Łódź, 25 kwietnia 2015