Sprawozdanie Delegata Stanowego za rok bratni 2014/15


Czcigodni Księża Kapelani
Zacni Bracia Rycerze

Pewien człowiek wybierał się w długą podróż. Postanowił więc, że przekaże swój majątek swoim sługom. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, innemu jeden. Jak wielkie wyróżnienie ich spotkało - mieli udział w bogactwie swego pana. Co się dalej dzieje z tymi talentami? Ten, co otrzymał najwięcej, pomnożył bogactwo. Nie dołożył odrobinę, ale podwoił to, co dostał. To samo uczynił drugi sługa. Ten, co otrzymał jeden talent, tak był przerażony bogactwem, którym został obdarowany, że ukrył je i oddał panu swemu tylko to, co otrzymał. Przypowieść kończy się dość zaskakująco, bo oto pan każe zabrać temu, co nic nie uczynił z powierzonym bogactwem i dać temu, który miał najwięcej. „Każdemu bowiem kto ma, będzie dodane tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.” Mt 25,29
A jak wygląda nasze korzystanie z talentów, co zrobiliśmy z powierzonym nam dobrem?

Rok temu w piątkowe popołudnie, 9 maja na zamku Gniew spotkaliśmy się, by wspólnie z naszym Najwyższym Rycerzem Carlem Andersonem, jego Małżonką, w obecności zaproszonych gości i z udziałem naszych Kapelanów, Małżonek i Delegatów uczestniczyć w IV Konwencji Stanowej. Pozwólcie, że raz jeszcze podziękuję wszystkim braciom z Rejonu 14 za wkład pracy, jaki wnieśli w przygotowanie i przeprowadzenie tego ważnego wydarzenia. Podziękowania składam na ręce zacnego Delegata Rejonowego, a dziś także Kustosza Stanowego Brata Piotra Ropla.

Działania Rycerzy Kolumba w Polsce, podobnie jak w innych krajach, to praca na rzecz najbardziej potrzebujących, także przez rozwój członkostwa.
Minęło dziewięć lat od czasu, gdy powstały pierwsze Rady Lokalne. Liczba dzieł wykonywanych, ilość czasu poświęconego innym, ilość godzin przepracowanych jest imponująca. Wzrost członkostwa pomaga nam, by podejmowane dzieła mogły być realizowane w jeszcze większym zakresie.
Zawsze w takiej sytuacji powstaje pytanie, gdzie dziś się znajdujemy?
76 Rad Lokalnych i ponad 3800 kwalifikowanych członków.
Zacni Bracia, oznacza to, że w czasie 9 miesięcy Roku Bratniego 2014/2015 powstało 10 nowych Rad i zaprosiliśmy skutecznie 523 nowych braci w nasze szeregi. Dzięki ogromnej pracy i przyjęciu właściwego kierunku działań podjętych przez Byłego Delegata Stanowego Krzysztofa Orzechowskiego rozpoczęliśmy kolejny etap rozwoju naszej organizacji.
Tak jak zapowiadałem na czerwcowym spotkaniu, struktura Rady Stanowej musiała być rozbudowana o nowych liderów. I tak się stało. Dziś oprócz Funkcjonariuszy Stanowych mamy 21 Delegatów Rejonowych, prężnie pracujący Pion Programowy , Pion Członkowski i kilka samodzielnych stanowisk Dyrektorów do zadań specjalnych.
Każdy, kto choć odrobinę poznał historię Rycerzy Kolumba wie, że wszystko zaczęło się od kapłana. Ta wspaniała idea, którą realizujemy w naszych środowiskach, parafiach, zrodziła się w sercu i głowie naszego Czcigodnego założyciela Sługi Bożego Michała McGivney. Jak wielkie musiało to być „Boże szaleństwo”, skoro po 133 latach nadal oddziałuje na serca kapłanów, którzy pomimo licznych zająć duszpasterskich decydują się, by temu dziełu poświęcić czas. Zacni Kapelani, bez Waszego zaangażowania, bez Waszego wsparcia nie jest możliwa realizacja zadań, jakie przed nami stoją. Choć jesteśmy organizacją katolików świeckich, to nie wyobrażamy sobie realizacji naszej misji bez udziału w Eucharystii, bez korzystania z sakramentów, bez opieki duchowej, którą otaczacie nas i nasze rodziny. Tego fundamentu nie może zabraknąć. Eminencja Kardynał Franciszek Macharski nasz Kapelan Stanowy jest bardzo życzliwy nam i naszym działaniom. Wiemy, że zawsze wspiera nas swoją modlitwą, cierpieniem i dobrym słowem. Eminencjo, gorąco dziękujemy.
Dziękuję w tym miejscu także Kapelanowi Stanowemu Pomocniczemu księdzu profesorowi dr. habilitowanemu Tomaszowi Krajowi. Twoje comiesięczne katechezy są dla każdego z nas źródłem inspiracji, światłem na drodze codziennego życia i pomocą w zrozumieniu otaczającego nas świata - w perspektywie Bożej prawdy i nauki Kościoła.
Ciągle jesteśmy jeszcze na etapie uczenia się rycerstwa i naszej roli we współczesnym świecie. Dziękuję ks. kanonikowi Wiesławowi Lenartowiczowi za to, że odpowiedział na moja prośbę i dołączył do ścisłego grona zespołu współpracowników przy Radzie Stanowej. Dziękuję szczególnie za przeprowadzone Spotkania Półroczne Kapelanów oraz koordynowanie działań przygotowujących program rozwoju duchowego w Radach.
W liście skierowanym w Wielki Czwartek do Kapłanów biskupi polscy piszą m.in.” Kapłani spełniają swoją funkcję pasterską…., gdy wspierają wiernych i towarzyszą im modlitwą i radą, kiedy czynią wszystko, by odpowiednio uformować swoich braci i siostry do posługi w Kościele oraz z radością posłać ich do niej.”
Jak bardzo cieszymy się, że z takimi właśnie Kapłanami spotykamy się na co dzień, takich mamy obok siebie i tacy są naszymi Braćmi w rycerstwie.

Chcę wspomnieć o jeszcze jednym bardzo ważnym działaniu – to dzięki zaangażowaniu naszych Kapelanów pod przewodnictwem Kapelana Tomasza Kraja, kapelanów Wiesława Lenartowicza, Witolda Kani, Marka Leśnika i Ryszarda Umańskiego opracowany został podręcznik ”Budowanie Kościoła Domowego. Rodzina żyjąca w pełni” Ten program formacyjny wprowadzony w całej naszej organizacji, pomaga naszym rodzinom we wzrastaniu i rozwoju duchowym, jednoczy nas na modlitwie i zachęca do dzieł miłosierdzia.

Jedno z porzekadeł mówi: ” zamartwianie jest jak fotel bujany, daje zajęcie, lecz nigdzie się na nim nie zajedzie”. Chcę teraz podziękować tym, którzy - jak zauważyłem w ciągu ostatniego roku pracy - unikają fotela bujanego, szukając rozwiązań a nie zmartwień.

Pion Programowy w Radzie Stanowej kierowany jest przez Brata Krzysztofa Zubę
Br. Marek Rojek - Dyrektor d/s Obrony Życia
Br. Roman Kaput - Dyrektor d/s Młodzieży
Br. Rafał Tracz - Dyrektor d/s Kościoła
Br. Paweł Wais - Dyrektor d/s Społeczności Lokalnej
Br. Witold Wielgos - Dyrektor d/s Rodziny
Br. Dariusz Kosiński - Dyrektor d/s Rad

Pion Członkowski w Radzie Stanowej kierowany jest przez Brata Dariusza Wolniaka
Br. Krzysztof Adamiec - Dyrektor d/s Tworzenia Nowych Rad
Br. Lucjan Kosturek - Dyrektor d/s Ceremoniałów

Koordynator peregrynacji obrazu MB Niepokalanego poczęcia z Quebec
Br. Włodzimierz Stec

Za współpracę z Kapelanami odpowiada
Br. Jan Malik - Dyrektor d/s Współpracy z Kapelanami

Koordynacją działań związanych ze ŚDM jest
Br. Janusz Gonciarz - Dyrektor d/s ŚDM Kraków 2016
Br. Piotr Ładoś – administrator naszej strony www

Rejon nr 1 – Br. Sławomir Wójtowicz
Rejon nr 2 – Br. Jan Malik
Rejon nr 3 – Br. Leszek Kucharski
Rejon nr 4 – Br. Rafał Tracz
Rejon nr 5 – Br. Roman Wycisk
Rejon nr 6 – Br. Zbigniew Brzósko
Rejon nr 7 – Br. Marian Wójtowicz
Rejon nr 8 – Br. Tomasz Wawrzkowicz
Rejon nr 9 – Br. Michał Meller
Rejon nr 10 – Br. Janusz Palczewski
Rejon nr 11 – Br. Robert Sędkowski
Rejon nr 12 – Br. Dariusz Wolniak
Rejon nr 13 – Br. Stanisław Dziwiński
Rejon nr 14 – Br. Piotr Ropel
Rejon nr 15 – Br. Marian Łukasiewicz
Rejon nr 16 – Br. Krzysztof Zuba
Rejon nr 17 – Br. Andrzej Stefaniuk
Rejon nr 18 – Br. Jan Grądzki
Rejon nr 19 – Br. Tomasz Wieczorek
Rejon nr 20 – Br. Maksym Pięta
Rejon nr 21 – Br. Sławomir Korczyński
Dziękuję Wam i Waszym Kustoszom

Konsultanci Rady Najwyższej d/s Rozwoju w Polsce:
Br. Leszek Waksmundzki – Polska południowa
Br. Stefan Otremba – Polska północna
Br. Tomasz Kalisz – Skarbnik Stanu Arizona

Funkcjonariusze Rady Stanowej:
Kapelan Stanowy – J.E. Ks. Kard. Franciszek Macharski
Sekretarz Stanowy - Tomasz Wawrzkowicz
Skarbnik Stanowy - Witold Zmysłowski
Radca Stanowy - Wacław Huryn
Kustosz Stanowy - Piotr Ropel
Były Delegat Stanowy - Krzysztof Orzechowski

W Radzie Najwyższej wspierają nas:
Ron Tracz
James Nadzieja
Szymon Czyszek
Justyna Padilla
i wielu naszych przyjaciół.

Drodzy Bracia,
Św. Łukasz w swojej Ewangelii przytacza słowa Jezusa, które dla wielu przywódców, ludzi sukcesu, stały się podstawowym prawem życia; „dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taka miarą, jaką wy mierzycie.”( Łk 6,38)
Kiedy człowiek daje coś z siebie, kiedy wykonuje coś dla samej radości działania, kiedy dzieli się swoim bogactwem z innymi, codziennym elementem jego życia jest dar uznania.
Wszyscy musimy pamiętać, że poświęcony czas na wykonanie jakieś czynności nie jest równoznaczny z poświeceniem jej samego siebie. Jeżeli angażujemy się z uwagą, zainteresowaniem, miłością, wyobraźnią i kreatywnością w zadanie, które mamy do wykonania w danej chwili, przemieniamy niesprzyjające warunki w coś, co przynosi nam radość. Jeżeli częściej myślimy w naszym działaniu o tym, co możemy dać, niż co możemy otrzymać, życie nasze nabiera blasku, o jakim nam się nie śniło.
Organizacja nasza zbudowana została na trzech talentach: Miłosierdziu, Jedności i Braterstwie. Towarzyszą one Rycerzom Kolumba od 133 lat i pomagają zmieniać świat. Co takiego zrobiliśmy w minionym roku, by pomnożyć te Talenty? Jak bardzo angażujemy się w prace dla najbardziej potrzebujących? Czy bogactwo miłosierdzia, jedności i braterstwa jest udziałem członków naszych Rad?
Często przy okazji spotkań, czy to z kandydatami, hierarchami, czy przedstawicielami innych organizacji, pada pytanie: co wy właściwie robicie? Nic nie wiem na wasz temat.
Przypatrzmy się zatem Bracia, jak pomnożyliśmy nasze talenty.

Pierwszy z naszych talentów to Kościół.
Kolejny rok z rzędu możemy potwierdzić fakt, że Rycerz Kolumba są wsparciem dla swoich kapłanów, dla swojej parafii. Tyle dzieł i pomocy ofiarowanej Kościołowi: od służby przy ołtarzu, przez proste prace porządkowe (Rada w Chmielniku, Łomiankach), prace fachowe przy świątyni (Domaszowice), organizacje i udział w uroczystościach religijnych (Częstochowa, Starachowice, Rzeszów) czy pomoc proboszczowi w remoncie mieszkania (Bracia z Rady w Suchedniowie wyremontowali swojemu Kapelanowi plebanię).

Kolejny talent to Rodzina.
Rokrocznie w okresie Świąt organizujemy paczki świąteczne dla rodzin (Rada w Chmielniku, Radomiu 14004, w Stalowej Woli). Organizujemy zbiórkę materiałów wtórnych, a pozyskane pieniądze ze sprzedaży przekazujemy na zakup produktów dla najbardziej potrzebujących (Skarżysko Kościelne), organizujemy festyny i spotkania rodzinne (Kozienice, Tarnobrzeg, Suchedniów, Tomaszów Mazowiecki, Sędziszów Małopolski). Wszystko po to, by podkreślić jak ważną rolę odgrywa Rodzina we współczesnym świecie.
Następny talent to Młodzież.
Jej także ofiarujemy nasz czas i zaangażowanie. Organizujemy konkursy i występy młodych ludzi (Ciechocinek, Poręba, Sławków), zapraszamy młodzież z Ukrainy, by poznała nasz kraj, ojczyznę ich przodków (Rada w Sosnowcu i Pionkach). Od 9 lat organizowany jest letni wypoczynek młodzieży przez Radę 14004, zaś w ostatnim roku zorganizowany został wyjazd do Rzymu na kanonizację Św. Jana Pawła II.
Teraz talent, który nas zewsząd otacza - Społeczność Lokalna.
Najbardziej potrzebujących mamy obok siebie. W parafii, społeczności osiedla, wioski, dzielnicy, miasta. To razem z nimi przeżywamy radości i smutki dnia codziennego. Im poświęcamy czas, a oni oczekują od nas właściwej postawy chrześcijańskiej. Organizujemy i bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych (Częstochowa, Poznań, Tarnobrzeg). Pomagamy najbardziej potrzebującym, organizując wigilie dla ubogich (Częstochowa), zachęcamy do udziału w zbiórce krwi (Radom, Starachowice, Wodzisław Śląski). To tylko niektóre dzieła, którymi obdarowujemy naszych „sąsiadów”.
A wszystko skupia się na Życiu.
Jaką radość sprawia nam widok małego dziecka, dorastającej młodzieży, aktywnych w sile wieku i kochających się seniorów. A co dzieje się, gdy tego brakuje? Dlatego – promujemy naprotechnologię, zbieramy fundusze na leczenie chorych, wspieramy budowy i funkcjonowanie hospicjów ( Rada w Sosnowcu), promujemy filmy o tematyce pro-life. Szanujemy życie na każdym jego etapie.

Talent - nasza Rada
To jeden z najbardziej trudnych talentów. Pomoc bratnia, a jednak i ten zostaje pomnożony, czego przykładem niech będzie wspieranie się na co dzień, np. w budowie domu jednego z braci (Rady w Chmielniku), dbamy o miejsca naszych spotkań, przygotowujemy Sale rycerskie – Ciechocinek. Przebywanie razem jest dla nas ogromną wartością. Organizujemy więc spotkania rodzin rycerskich – Pionki, gry sportowe – Poręba, czy wspólne przeżywanie rocznicy utworzenia Rady Lokalnej – Częstochowa i Mierzyn.
O kolejnych dziełach chcę powiedzieć oddzielnie. To te, które swoim zakresem obejmują prawie każdy z obszarów wcześniej omówionych.
Orszak Trzech Króli i Marsze dla Życia i Rodziny. Są to inicjatywy, które w wielu miastach funkcjonują tylko dlatego, że właśnie Rycerze Kolumba włączyli się w ich organizację. A przecież każde z tych dzieł jest dla społeczności lokalnej, dla Rady, dla rodziny, na rzecz kultury życia, na rzecz młodzieży i w końcu na rzecz Kościoła – bo Kościół to my wszyscy. To jak on wygląda, jak jest postrzegany, nie zależy od kogoś obok, ale od nas i naszych działań. Marsze dla Rodziny i Życia wpisują się w życie społeczności lokalnej i udział w nich naszych rodzin jest naturalną konsekwencją naszych życiowych postaw. Orszak natomiast to ogromny ruch, który angażuje ludzi różnych środowisk do wspólnego przeżywania chrześcijańskiej pamiątki. Zachęcam więc Bracia do jeszcze aktywniejszego włączania się wszystkich w te inicjatywy.
Od jesieni 2013 uczestniczymy w programie nawiedzania naszych parafii przez kopie obrazu Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia z Quebec. To wielkie dzieło miało ogromne znaczenie dla rozwoju duchowego nas samych i społeczności, do których zawitała Matka Boża w tym cudownym wizerunku. Dziękuję w tym miejscu wszystkim Braciom za zaangażowanie w to dzieło, a szczególne podziękowanie składam na ręce Koordynatora Peregrynacji Br. Włodzimierza Steca.
Nie sposób nie wspomnieć o rozwoju i zaangażowaniu tych z pośród nas, którzy dają coś więcej od siebie dla swoich Braci i dla swojej Ojczyzny. Panowie członkowie Stopnia Patriotycznego jest nas w tej chwili 350. Dziękuję wszystkim tym, którzy stanowią aktywną część tej społeczności i udzielają się w Korpusie Reprezentacyjnym, uczestnicząc w licznych uroczystościach nie tylko na terenie swoich Rad, ale odpowiadają na każdy rozkaz. Szczególe wyrazy podziękowania kieruje do Pana Rycerza Marszałka Ryszarda Nosowicza i Jego Drużyny. Jestem dumny z Waszej postawy i gorąco Wam dziękuję za aktywność. To wyjątkowe świadectwo wiary, odpowiedzialności i prawdziwie rycerskiej postawy.
To był wspaniały rok, to były wspaniałe lata.
W minionym roku Rycerze w Polsce poświecili swoim bliźnim 83 000 godzin bezinteresownej pracy, zaś od 2006 r. przepracowaliśmy 270 000 godzin – ogromnie dziękuję za ten czas.
Miniony rok to także rekordowy czas w zbiórce i ofiarowaniu potrzebującym wsparcia finansowego: 620 000 złotych. A od 2006 r. na cele charytatywne przekazaliśmy: 2 075 000 złotych
Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, talenty otrzymane są pomnażane.
Raz jeszcze dziękuję Wam za zaangażowanie, poświęcony czas, pomysły i determinację w dążeniu do realizacji zadań, które stawia przed nami świat.

Donald Curtis amerykański pisarz w jednej ze swoich książek przytacza dialog bohaterów - jak się przedstawia sytuacja? Cóż, mamy dwie wiadomości: jedną dobrą, drugą złą. Zacznę od złej. Zgubiliśmy się i nie wiemy, dokąd idziemy. Zgubiliśmy się? A dobra wiadomość? Mamy naprawdę dobre tempo!
Tak, drodzy Bracia.
Mamy bardzo dobre tempo i jesteśmy w lepszej sytuacji niż bohaterowie wspomnianej książki. Mamy jasno określony kierunek i szczegółowo wyznaczone cele pomocne w realizacji naszych idei Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu.
Wielokrotnie to podkreślaliśmy, że nasze dzieła są najlepszym magnesem przyciągającym mężczyzn do naszej organizacji.
Dlatego:
Będziemy najprężniejszą organizacją katolików świeckich, organizującą mężczyzn i ich rodziny wokół dzieł miłosierdzia i wspierających siebie nawzajem.
Będziemy pośrednikiem dla tych, którzy chcą świadomie wspierać najbardziej potrzebujących.
Będziemy dla młodych: wsparciem, wzorem i drogą rozwoju w dorosłym życiu.
Jak to osiągnąć? Czy to jest dziś możliwe?
Tak, drodzy Bracia - to heroiczne zadanie i jeszcze większa odpowiedzialność .
Jest to możliwe i my to osiągniemy.
Co nam pomaga, co będziemy robić, jak wygląda mapa drogowa dążenia do tych celów.
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia Flp.4,13
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam Rz 8,31
Sytuacja w świecie, kalendarz wydarzeń w naszej Ojczyźnie, to elementy, które bierzemy pod uwagę i wykorzystujemy do osiągnięcia naszych celów.
Hasło tegorocznej Konwencji – Rodzina żyjąca w pełni – nie wzięło się przypadkowo. Przeżywamy czas bardzo trudny. Wartości, które towarzyszyły nam w przekazie rodziny, szkoły, tradycji, w przekazie medialnym - nagle uległy przewartościowaniu. Inaczej postrzegana jest rola kobiety, mężczyzny, rodziny, dziecka we współczesnym świecie. Dlatego potrzeba, byśmy świadectwem swojego życia, każdego dnia w swoich rodzinach, pracy, szkole, przyjmowali postawę chrześcijańskiego obrazu rodziny. Dlatego tak ważne jest nasze świadectwo, nasza modlitwa, udział w Marszach dla Rodziny. Powinniśmy wspierać inicjatywy społeczne promujące model rodziny spójny z naszą wiarą. Pomocą w tym niech będzie rozpoczęty program „ Budowanie Kościoła domowego. Rodzina żyjąca w pełni”. Proszę zatem naszych Kapelanów, by zachęcali i pomagali w tym dziele rodzinom. Niech to będzie okazja do pogłębionej pracy formacyjnej, tak istotnej w funkcjonowaniu organizacji i wspólnot.
We wrześniu w Filadelfii odbędzie się światowe spotkanie rodzin. Choć bezpośrednie uczestnictwo nie będzie łatwe, podejmijmy starania, by nauki płynące z tego spotkania - także nauka Ojca św. Franciszka - były przedmiotem naszej lektury i rozważań. Na naszej stronie zamieszczać będziemy materiały pomocne w tych działaniach. A pion programowy, Dyrektor ds. Rodziny zadba o to, by informacja dotarła do wszystkich rycerzy.
Rodzina żyjąca w pełni, to także sprawa Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów obradować będzie w dniach 4-15 października 2015 r. na temat „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Będzie ono kontynuacją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu z października 2014 r., którego tematem były „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. Jak ważne to wydarzenie i jak znaczący może mieć wpływ na przyszłość rodziny, doświadczamy tego od pierwszej sesji. My, Rycerze musimy mocno wesprzeć Ojców synodalnych naszą modlitwą, by kierunek podejmowanych działań i wypracowywane stanowiska zgodne były z Wola Bożą. Już dziś przygotujmy się do modlitwy, do której zachęcimy także inne wspólnoty parafialne. Niech modlitwa różańcowa, obecna w naszym życiu, w tym czasie będzie tej intencji poświęcona.

Drodzy Bracia.
Wrócę raz jeszcze do początków. Kiedy sięgniemy do historii Rycerzy Kolumba, do motywów, które kierowały naszym założycielem Sługą Bożym Księdzem McGivneyem, trudno nie zauważyć, że troska o poszanowanie godności człowieka i o rodzinę nie ograniczyła się tylko i wyłącznie do działań duszpasterskich. Zrodziła coś jeszcze, potrzebę bardzo praktycznej pomocy w najtrudniejszych momentach życia. Nagłe, niespodziewane odejście ojca rodziny zawsze jest bolesne, zarówno dla wdowy po zmarłym jak i dla jego dzieci. Ojciec McGivney doświadczając samemu takiej sytuacji, nie chciał dopuścić do tego, by jego parafianie wpadali w skrajną nędzę w momencie gdy głównego żywiciela rodziny zabraknie. Dlatego każdy z nas już na początku swojej drogi w rycerstwie słyszy słowa o największym obowiązku jaki posiadamy. Nie mamy większego obowiązku jako Rycerze Kolumba, jak ten, by wdowę i sieroty po zmarłym Bracie otoczyć troską i opieką. To jest jeden z elementów wyróżniających nas w dzisiejszym świecie.
Co powinniśmy zrobić by to dziedzictwo kontynuować także w Polsce?
W czerwcu ubiegłego roku, w czasie uroczystego wprowadzania nowych funkcjonariuszy na urząd zapowiadałem, że ten temat będzie obszarem troski Rady Stanowej w najbliższym czasie. Dziś mogę Was Bracia zapewnić, że prace nad programem pomocowym nabierają właściwego tempa. To bardzo poważny temat, to bardzo poważna deklaracja i zobowiązanie nie tylko w stosunku do braci dziś, ale to też zobowiązanie na długie lata. Musi zatem być dobrze opracowane, przemyślane i skutecznie wprowadzone. Chodzi przecież o pomoc naszym najbliższym, naszym małżonkom i dzieciom. Dlatego też powołuję zespół Braci, którzy przygotują projekt funduszu, zasad i bezpieczeństwa jego funkcjonowania. Na czele tego zespołu stał będzie Zacny Były Delegat Stanowy Br. Krzysztof Orzechowski. Otrzyma on wsparcie innych Braci.
Zacny Bracie Krzysztofie, już teraz proszę, by na jesiennym Spotkaniu Półrocznym zespół przedstawił propozycję przygotowanego rozwiązania.
Będziemy drogą dla tych, którzy chcą pomagać.
To dobry moment, by na chwilę powrócić do przypowieści, o której mówiłem na początku. Pomnażanie talentów, a konkretnie: „Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.” Mt 25,29
Sukces w pomaganiu innym, podyktowany jest prawdą, która płynie z tej przypowieści. By pomagać skutecznie, by realizować zadania stojące przed nami musimy być do tego przygotowani, tak jak sługa otrzymujący pięć talentów. Dlaczego je dostał? Bo wykazał się zdolnością do właściwego korzystania z dóbr, które posiadał.
Czy jesteśmy gotowi na to, by było nam dodane?
Powiem teraz o czymś, co pozornie wydaje się bez znaczenia. Raz w roku każda z Rad Lokalnych przesyła informacje na temat działalności w minionym roku (1728). Jak widać cyfry są imponujące. Ta informacja decyduje o tym, czy dostaniemy pięć, czy tylko jeden talent. I nie chodzi tu o noszenie głowy w chmurach i zwykłe chwalenie się. Chodzi o te pięć talentów. Każdemu kto ma, będzie dodane….a dodane nie dla nas , dodane dla potrzebujących wsparcia.
W jaki sposób możemy być drogą dla tych, którzy chcą pomagać innym, skoro mówienie o naszych osiągnięciach bywa wstydliwe, jest zarezerwowane tylko dla nas?
A zatem, co zrobimy?
Poprawa komunikacji. Wprowadzimy pełniejszą informację o ilości godzin przepracowanych w wolontariacie i wartości przekazanych funduszy w podejmowanych dziełach. Dotrzemy do mediów regionalnych i ogólnopolskich z informacją mówiącą o konkretnych dziełach, celu, osiągnięciach i planowanych działaniach.
Nasi sympatycy, my sami, kogo najchętniej wspieramy?
Nie tego, kto tylko jest miły, ale tego, kto robi dobre rzeczy, a my o tym wiemy. Np. Szlachetna paczka, Orszak, Akcja Humanitarna.
Przygotujemy kampanie, konkretnego dzieła, które pomoże nam w promocji naszej działalności.
Opracujemy pomocny materiał i przeszkolimy funkcjonariuszy Rad Lokalnych do tego, jak promować nasze dzieła, jak docierać do darczyńców i jak ich zachęcać do wspierania.
Otwieramy się jeszcze szerzej na przyjęcie kolejnych talentów, byśmy nie stali się sługą, któremu zabiorą to, co ma.
Młodzież
„Właśnie przed trzydziestu laty św. Jan Paweł II ustanowił w Kościele Światowe Dni Młodzieży. Ta pielgrzymka młodzieży poprzez kontynenty pod przewodnictwem Następcy Piotra była inicjatywą naprawdę opatrznościową i proroczą. Razem dziękujmy Panu za cenne owoce, jakie ona przyniosła w życiu wielu młodych ludzi na całym świecie! Jak wiele ważnych odkryć, zwłaszcza odkrycie Chrystusa — Drogi, Prawdy i Życia, oraz Kościoła jako wielkiej i gościnnej rodziny? Ileż z tych zgromadzeń wynikło zmian życia, jak wiele decyzji powołaniowych !” - to słowa Papieża Franciszka z Orędzia na XXX Światowy Dzień Młodzieży.
Owoce tej opatrznościowej i proroczej decyzji staną się naszym udziałem. Prawdopodobnie nie szybko kolejna taka okazja się nadarzy, by dać świadectwo wiary, postawy chrześcijańskiej, by pokazać obraz mężczyzny kierującego się zasadami Ewangelii.
Musimy dobrze wykorzystać ten czas. Przygotowujemy się do niego i pierwsze dzieła już teraz wykonujemy. Dziękuję Radzie z Suchedniowa, Radzie 14004 z Radomia i Radzie w Pionkach, które nie czekały na sygnał Rady Stanowej, czy Rady Najwyższej ale już bardzo konkretnie włączyły się w dzieło Bilet dla Brata. Zachęcam inne Rady do podejmowania takich inicjatyw.
Światowe Dni Młodzieży w naszej Ojczyźnie w przyszłym roku to inicjatywa, która na pewno zdominuje nasze działania. I dobrze, że jest teraz, gdy wiemy dokąd idziemy, gdy już mamy odpowiednie tempo.
Co zatem robimy i co nas czeka?
W diecezjach odbywa się peregrynacja symboli ŚDM i już tu diecezjalne komitety organizacyjne oczekują naszego wsparcia. W każdej diecezji, gdzie znajdują się nasi Rycerze potrzebujemy koordynatora, łącznika miedzy Radami Lokalnymi a Komitetami w Diecezjach. Działania w poszczególnych diecezjach będą miały swoją kulminację w dniach 21 - 25 lipca 2016. Wtedy to młodzież przybędzie do poszczególnych diecezji na etap diecezjalny.
Każdy z Was w ostatnim czasie otrzymał ode mnie list. Zapraszam w nim wszystkich chętnych do zbudowania zespołu liderów, którzy poprowadzą nas w realizacji zadań w Krakowie i innych miejscach w Polsce. Ta niepowtarzalna okazja musi być dobrze wykorzystana. By tak się stało, musimy wcześniej perfekcyjnie się do tego przygotować. Dlatego raz jeszcze gorąco zachęcam do udziału w tym przedsięwzięciu.
Arena - hala widowiskowo sportowa w Krakowie, będzie centrum anglojęzycznym, w którym gospodarzami będą Rycerze Kolumba. Pomagać będziemy w przygotowaniu i przebiegu tam odbywających się spotkań. Chcemy jednocześnie, by to miejsce stało się centrum spotkań wszystkich Rycerzy, zaangażowanych w różne dzieła i będących w tym czasie w Krakowie. Tu potrzebujemy pomocy Rycerzy, małżonek, dorosłych dzieci, krewnych i znajomych. Będą potrzebne zarówno osoby będące przez cały czas, jak i takie, które będą mogły być tylko 2,3 czy jeden dzień.
Proszę Rycerzy z Krakowa i okolic, by przyjęli do swoich domów Rycerzy, którzy przyjadą z innych części Polski.
Namioty Spotkań Ewangelizacyjnych – to miejsca, które będą znajdować się w kilku miastach: Kraków, Częstochowa, Oświęcim. Osoby pracujące w tych zespołach będą wykonywać bardzo ważne zadanie – świadczyć o Bogu ciągle żywym, obecnym wśród nas. Włączymy się w te działania, wesprzemy logistycznie te grupy, potwierdzimy swoją postawą i zaangażowaniem prawdę głoszoną przez ewangelizatorów.
To tylko niektóre z zadań, wspieranych przez Radę Najwyższą, których wykonanie będzie dla nas wielkim zaszczytem.
Rok 2016 to także, bardzo istotny rok w historii naszego narodu. Obchodzić będziemy 1050 rocznicę Chrztu Polski. W dniach 14 – 16 kwietnia 2016 odbędą się główne uroczystości w Gnieźnie i Poznaniu. Będą to wydarzenia z naszym aktywnym uczestnictwem. Szczególnie zapraszam do udziału Panów Rycerzy Stopnia Patriotycznego i tych, którzy w tych dniach dostąpią godności Rycerza Stopnia Patriotycznego. Inicjacja, która będzie miała miejsce w tym czasie, odbędzie się na cześć św. Wojciecha i pierwszych Władców Polski.
By mieć siłę do realizacji każdego z zadań, potrzebujemy wzmocnienia duchowego. Począwszy od tego roku spotykać będziemy się u stóp Jasnogórskiej Pani. Doroczna pielgrzymka Rycerzy Kolumba w Polsce, odbywać się będzie regularnie, a w bieżącym roku połączona będzie z Półrocznym Spotkaniem Funkcjonariuszy. Zaplanujmy już dziś ten termin 20 – 21 listopada, by razem z Rodzinami spotkać się w naszym narodowym Sanktuarium.
Wszystkie podejmowane działania i inicjatywy to droga do zwiększenia naszych szeregów. Potrzebujemy tego tylko z jednego powodu – oczekiwania potrzebujących są coraz większe. By dobrze wykorzystać dane nam talenty, potrzebujemy serca i rąk gotowych do pracy. Recepta na to jest bardzo prosta, dlatego czasami trudna do realizacji.
Jesteśmy w gronie Liderów, na sali obecni są Wielcy Rycerze lub inni funkcjonariusze Rad Lokalnych a w naszych parafiach, miastach, wioskach ponad 3800 mężczyzn, którzy mają świadomość, że miłość i jej najwyższa forma miłosierdzie to ukoronowanie naszego życia. Ono jest w zasięgu każdego, bez znaczenia jest pochodzenie….Jeżeli tak jest, to wszyscy spełniający podstawowe wymogi naszej organizacji powinni być jej członkami. Do tego potrzeba dwóch prostych rzeczy.
Po pierwsze: Twoi bliscy powinni wiedzieć, czym się zajmujesz i jak pomagasz innym. Po drugie: Twoja Rada musi być gotowa na przyjęcie nowych członków. Brak Zespołu Pierwszego Stopnia to droga do postawy sługi, który otrzymawszy jeden talent przeraził się i go zakopał. Zabiorą mu to, co ma. Jednym z obowiązków Rycerzy Kolumba w Polsce jest zaprosić w ciągu roku jednego mężczyznę w nasze szeregi. Takie proste. To zadanie do wykonania przez każdego z nas. Obowiązkiem Wielkiego Rycerza i jego Rady jest posiadanie Zespołu Pierwszego Stopnia. To zadanie do wykonania dla tych, którzy zastanawiają się, co zrobić z talentem – odpowiedź jest prosta: pomnożyć.
Jeżeli tak jest, że współczesny świat jest pędzącym w przepaść pociągiem, z którego ludzie nie widzą potrzeby wysiadania, a nam nie po drodze kierunek jazdy….to mamy tylko jedno zadanie: pokazać pasażerom tego pociągu, że jest jeszcze czas, by go opuścić, jest alternatywa dla wygodnych foteli, miłej atmosfery, pozornego szczęścia. Tą drogą jest życie zgodne z Ewangelią. A Rycerze Kolumba są jednym z jej rozdziałów, pisanym nieprzerwanie od 133 lat.
Gdy będziesz realizował te zadania, radość Twoja będzie ogromna i dostąpisz zaszczytu nazywania się Zacnym Rycerzem Kolumba.

Vivat Jezus!

Andrzej Anasiak
Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba

V Konwencja Stanowa
Łódź, 25 kwietnia 2015