VIII Konwencja Stanowa w Polsce

Pobierz program dla Pań

Informuję, że Delegat Stanowy Tomasz Wawrzkowicz powołał brata Marka Pająka na funkcję Przewodniczącego Komitetu Nominacyjnego podczas VIII Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba jurysdykcji polskiej, która odbędzie się w Katowicach w dniach 18-19 maja 2018 r.
Pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18 kwietnia 2018 brat Marek przyjmuje zgłoszenia kandydatur na Funkcjonariuszy Stanowych.

  Formularz Nominacyjny

Vivat Jezus
Krzysztof Zuba
Sekretarz Stanowy
Rycerze Kolumba w Polsce


Harmonogram Działań
związanych z organizacją Zebrania Rady Stanowej

Ustalono harmonogram działań zgodny z Regulaminem Polskiej Rady Stanowej, które zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem VIII Konwencji Stanowej w Katowicach:

1. Do 31 stycznia 2018 r. Sekretarz Stanowy przekaże Radom Lokalnym formularze (Pakiet Akredytacyjny) oraz Regulamin Rady Stanowej

2. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą przed 1 marca 2018 r. będą mogły wysłać Delegatów na VIII Konwencję z prawem do głosowania.
Koszt uczestnictwa Delegata na VIII Konwencję wynosi 240 PLN

Koszt uczestnictwa małżonki wynosi 220 PLN

3. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą po 1 marca 2018 r. będą mogły wysłać Delegatów na VIII Konwencję bez prawa do głosowania – jako Obserwatorów:
Koszt uczestnictwa Obserwatora na VIII Konwencję wynosi 240 PLN
Koszt uczestnictwa małżonki wynosi 220 PLN

4. Rady Lokalne mogą zgłaszać udział Księży Kapelanów w Konwencji Stanowej.
Koszt uczestnictwa Ks. Kapelana w VIII Konwencji Stanowej wynosi 240 PLN.
Koszt uczestnictwa Kapelana w Konwencji Stanowej pokrywa Rada Lokalna.

5. Wpłat za uczestnictwo Delegatów, Obserwatorów, Małżonek i Kapelanów w VIII Konwencji Stanowej należy dokonać do końca marca 2018 r.
Ze względów logistycznych zachęcamy o dokonywanie wpłat do końca lutego 2018 r.
Tytuł wpłaty i Numer Konta zostanie przesłany automatycznie (na adres e-mailowy osoby wysyłającej Formularz Rejestracyjny), po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracyjnego znajdującego się w Zakładce VIII Konwencji Stanowej, na Stronie Rycerzy Kolumba w Polsce.

6. Rady Lokalne najpóźniej do 28 lutego 2018 r. powinny dokonać wyboru Delegatów i Delegatów Zastępczych na VIII Konwencję Stanową.

7. Do 15 marca 2018 r. Rada Lokalna zgłosi Przewodniczącemu Komitetu ds. Akredytacji, Sekretarzowi Stanowemu oraz Kustoszowi Stanowemu, Delegatów z Akredytacją na VIII Konwencję.
Szczegóły zgłaszania zostaną przekazane razem z Pakietem Akredytacyjnym.

8. Do 18 kwietnia 2018 r. na adres e-mail Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji należy przesyłać formularz nominacyjny kandydata na Funkcjonariusza Stanowego.
Rada Lokalna może wysłać list popierający kandydata.

9. Do 15 kwietnia 2018 r. Funkcjonariusze Stanowi oraz Delegaci Rejonowi prześlą do Delegata Stanowego i Sekretarza Stanowego sprawozdania ze swojej działalności.

10. Do 1 marca 2018 r. Rady Lokalne i do 15 marca 2018 r. Funkcjonariusze Stanowi powinni zgłaszać Delegatowi Stanowemu Rezolucje, które mają być przyjęte na VIII Konwencji Stanowej. Procedura „Rezolucje” opisująca sposób tworzenia rezolucji i sposób ich procedowania, zostanie przekazana razem z Pakietem Akredytacyjnym.
Funkcjonariusze Stanowi do dnia 10.05.2018 r. odbędą spotkanie w sprawie rezolucji.

11. Rady Lokalne, które nie zapłaciły składek na rzecz Rady Stanowej i Rady Najwyższej nie mają prawa do reprezentacji na zebraniu Rady Stanowej (Art. 57 „Statutu konstytucji i praw’; art. II ust.6 Regulaminu Polskiej Rady Stanowej).

12. Na stronie internetowej Rady Stanowej zamieszczona została zakładka VIII Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce. Publikowane tam będą wszystkie komunikaty i ważne informacje dotyczące Konwencji Stanowej.
Delegatów Rejonowych, Wielkich Rycerzy, Sekretarzy ds. Finansów prosimy o przestrzeganie terminowego przesyłania informacji.


Komunikat dot. organizacji VIII Konwencji Stanowej

Zacni Bracia Rycerze,

Zwołuję VIII Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 18-19 maja 2018 roku w Katowicach.

W VIII Konwencji Stanowej uczestniczą - z pełnią praw - Delegaci z Rad Lokalnych zarejestrowanych do dnia 1 marca 2018 roku. Każda rada jest reprezentowana przez dwóch Delegatów. Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz Rady oraz były Wielki Rycerz. W Radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego Delegata. W Radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego Delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady. Należy wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.

Vivat Jezus!

Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy
Rycerzy Kolumba w Polsce