X Konwencja Stanowa w Polsce

Komunikat nr 1
w sprawie zwołania X Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,

Zwołuję X Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 22-23 maja 2020 roku w Zakopanem.

W X Konwencji Stanowej uczestniczą - z pełnią praw - Delegaci z Rad Lokalnych zarejestrowanych do dnia 1 marca 2020 roku.

Każda rada jest reprezentowana przez dwóch Delegatów. Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz Rady oraz były Wielki Rycerz.

W Radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego Delegata.

W Radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego Delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady.

Należy wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.

Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba