X Konwencja Stanowa w Polsce

Informacja w spr. Komitetu Nominacyjnego

Informuję, że Delegat Stanowy Tomasz Wawrzkowicz powołał Brata Marka Pająka na Funkcję Przewodniczącego Komitetu Nominacyjnego podczas X Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba Jurysdykcji Polskiej, która odbędzie się w Zakopanem w dniach 22-23 maja 2020.

Na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 kwietnia 2020 Brat Marek przyjmuje zgłoszenia kandydatur na Funkcjonariuszy Stanowych.

Vivat Jezus
Krzysztof Zuba
Sekretarz Stanowy
Rycerze Kolumba w Polsce

Formularz nominacyjny


Harmonogram Działań
związanych z organizacją Zebrania Rady Stanowej
22-23 maja 2020 w Zakopanem

Ustalono harmonogram działań zgodny z Regulaminem Polskiej Rady Stanowej, które zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem X Konwencji Stanowej w Zakopanem:

1. Do 31 stycznia 2020 r. Sekretarz Stanowy przekaże Radom Lokalnym formularze (Pakiet Akredytacyjny) oraz Regulamin Rady Stanowej

2. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą przed 1 marca 2020 r. będą mogły wysłać Delegatów na X Konwencję z prawem do głosowania.
Koszt uczestnictwa Delegata na X Konwencję wynosi 290 PLN.
Koszt uczestnictwa małżonki wynosi 270 PLN.

3. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą po 1 marca 2020 r. będą mogły wysłać Delegatów na X Konwencję bez prawa do głosowania – jako Obserwatorów.
Koszt uczestnictwa Obserwatora na X Konwencję wynosi 290 PLN.
Koszt uczestnictwa małżonki wynosi 270 PLN.

4. Rady Lokalne mogą zgłaszać udział Księży Kapelanów w Konwencji Stanowej.
Koszt uczestnictwa Ks. Kapelana w X Konwencji Stanowej wynosi 290 PLN.
Koszt uczestnictwa Kapelana w Konwencji Stanowej pokrywa Rada Lokalna.
W miarę wolnych miejsc będzie istniała możliwość zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (za dopłatą 150 PLN)

5. Wpłat za uczestnictwo Delegatów, Obserwatorów, Małżonek i Kapelanów w X Konwencji Stanowej należy dokonać do końca marca 2020 r.
Ze względów logistycznych zachęcamy o dokonywanie wpłat do końca lutego 2020 r.
Wpłat dokonuje się tylko za pośrednictwem PayU podczas rejestracji uczestników w panelu Wielkich Rycerzy - strona startowa -> panel "Informacje bieżące" -> element "Rejestracja na Konwencję Stanową".

6. Rady Lokalne najpóźniej do 28 lutego 2020 r. powinny dokonać wyboru Delegatów i Delegatów Zastępczych na X Konwencję Stanową.

7. Do 15 marca 2020 r. Rada Lokalna zgłosi Przewodniczącemu Komitetu ds. Akredytacji, Sekretarzowi Stanowemu oraz Kustoszowi Stanowemu, Delegatów z Akredytacją na X Konwencję.
Szczegóły zgłaszania zostaną przekazane razem z Pakietem Akredytacyjnym.

8. Do 22 kwietnia 2020 r. na adres e-mail Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji należy przesyłać formularz nominacyjny kandydata na Funkcjonariusza Stanowego.
Rada Lokalna może wysłać list popierający kandydata.

9. Do 15 kwietnia 2020 r. Funkcjonariusze Stanowi oraz Delegaci Rejonowi prześlą do Delegata Stanowego i Sekretarza Stanowego sprawozdania ze swojej działalności.

10. Do 1 marca 2020 r. Rady Lokalne i do 15 marca 2020 r. Funkcjonariusze Stanowi powinni zgłaszać Delegatowi Stanowemu Rezolucje, które mają być przyjęte na X Konwencji Stanowej. Procedura „Rezolucje” opisująca sposób tworzenia rezolucji i sposób ich procedowania, zostanie przekazana razem z Pakietem Akredytacyjnym.
Funkcjonariusze Stanowi do dnia 10.05.2020 r. odbędą spotkanie w sprawie rezolucji.

11. Rady Lokalne, które nie zapłaciły składek na rzecz Rady Stanowej i Rady Najwyższej nie mają prawa do reprezentacji na zebraniu Rady Stanowej (Art. 57 „Statutu konstytucji i praw”; art. II ust.6 Regulaminu Polskiej Rady Stanowej). 

12. Na stronie internetowej Rady Stanowej zamieszczona została zakładka X Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce. Publikowane tam będą wszystkie komunikaty i ważne informacje dotyczące Konwencji Stanowej.
Delegatów Rejonowych, Wielkich Rycerzy, Sekretarzy ds. Finansów prosimy o przestrzeganie terminowego przesyłania informacji.

13. Wszystkie sprawy formalne dotyczące konwencji można załatwić w panelu Wielkich Rycerzy.
W zakładce "Konwencja" znajdują się informacje ogólne dotyczące Konwencji oraz krótka instrukcja. W zakładce "Dokumenty" pojawiają się wszystkie aktualne dokumenty dotyczące konwencji jak: regulamin, programy i inne.
W zakładce "Akredytacja" dokonujemy rejestracji delegatów i delegatów zastępczych wybranych przez Radę.
W zakładce "Uczestnicy" rejestrujemy wszystkich uczestników konwencji z Rady (Delegatów, Obserwatorów, Kapelanów i osoby towarzyszące) oraz określamy warunki pobytu (m.in. dodatkowy nocleg ze śniadaniem z soboty na niedzielę w cenie 150 PLN od osoby).
W zakładce "Koszty", po wprowadzeniu uczestników pojawia się wyliczony koszt pobytu, zarówno zbiorczy jaki i poszczególnych uczestników. W tej zakładce należy dokonać płatności za pośrednictwem PayU. Dokonanie płatności kończy proces rejestracji uczestników.


Komunikat nr 1
w sprawie zwołania X Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,

Zwołuję X Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 22-23 maja 2020 roku w Zakopanem.

W X Konwencji Stanowej uczestniczą - z pełnią praw - Delegaci z Rad Lokalnych zarejestrowanych do dnia 1 marca 2020 roku.

Każda rada jest reprezentowana przez dwóch Delegatów. Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz Rady oraz były Wielki Rycerz.

W Radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego Delegata.

W Radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego Delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady.

Należy wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.

Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba