X Konwencja Stanowa w Polsce

W dniach 22-23 maja 2020 roku odbyła się X Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce. Pierwotnie, to rycerskie święto miało odbyć się w Zakopanem, jednak ze względu na stan epidemiczny panujący w Polsce nie było to możliwe. Dlatego Rada Stanowa zdecydowała, że ze względów bezpieczeństwa Konwencja będzie przeprowadzona w sposób zdalny. W piątek 22-go maja w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył Kapelan Stanowy Abp Wacław Depo. W Mszy świętej uczestniczyli członkowie Rady Stanowej, a pozostali rycerze wraz z rodzinami łączyli się duchowo w modlitwie za pośrednictwem transmisji w telewizji TVP3. Następnym punktem programu było wspólne uczestniczenie w Apelu Jasnogórskim, który transmitowany był za pośrednictwem Telewizji Trwam.

W sobotę w Sali Papieskiej odbyło się Spotkanie Rady Stanowej Delegatów Rycerzy Kolumba w Polsce. Spotkanie modlitwą rozpoczął Kapelan Stanowy Abp Wacław Depo. Specjalne przesłanie do uczestników wirtualnego zebrania skierowali m.in. Najwyższy Rycerz Carl Anderson, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp Stanisław Gądecki, Sekretarz Św. Jana Pawła II i Benedykta XVI Abp Mieczysław Mokrzycki, Biskupi Ordynariusze: Andrzej Jeż, Jan Piotrowski, Wiesław Śmigiel i Wiesław Mering, a także Kapelan Prezydenta RP – ks. Zbigniew Kras, dyrektor sekcji polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie ks. prof. Waldemar Cisło oraz Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Jan Kotański.

Podczas spotkania Delegat Stanowy Tomasz Wawrzkowicz przedstawił raport o działalności Zakonu Rycerzy Kolumba w ciągu ostatniego roku. Zostały również przeprowadzone wybory rady stanowej na kolejny rok bratni, który rozpocznie się 1-go lipca br.

Następnie delegaci przyjęli rezolucje, które dotyczyły m.in. zobowiązania do szerzenia nauczania w kolejnym roku bratnim Św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Podczas trwającej on-line X Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce, w sobotę 23 maja 2020 roku, dokonano wyboru Rady Stanowej.

Skład Rady Stanowej na rok 2020/21:

Delegat Stanowy - Krzysztof Zuba
Sekretarz Stanowy - Marek Ziętek
Skarbnik Stanowy - Jacek Pisz
Radca Stanowy - Stanisław Dziwiński
Kustosz Stanowy - Dariusz Wolniak


Rezolucje

Rezolucja nr 1

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz Rada Dyrektorów jako przywódcy naszego Zakonu okazali naszej polskiej jurysdykcji wiele życzliwości oraz poparcie dla naszej działalności po IX Konwencji Stanowej, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE sposób sprawowania przez Carla A. Andersona najwyższego urzędu w Zakonie Rycerzy Kolumba jest świadectwem Jego wiary w Boga, zdolności przywódczych, co dla nas Rycerzy jest powodem do dumy, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz członkowie Rady Dyrektorów oczekują dalszego pomyślnego rozwoju Zakonu w Polsce
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE uczestnicy X Konwencji Stanowej z całego serca potwierdzają swoją lojalność wobec Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy oraz Rady Dyrektorów, a także
POSTANAWIAMY, ŻE jesteśmy wdzięczni za okazywane zaufanie, życzliwość i wsparcie Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w jego działalności, a także
POSTANAWIAMY, ŻE będziemy kontynuować rozwój Zakonu w Polsce, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej

Rezolucja nr 2

ZWAŻYWSZY, ŻE Arcybiskup William E. Lori jako Najwyższy Kapelan Zakonu Rycerzy Kolumba poprzez swoją duchową działalność zapewnia, aby Zakon stał na straży chrześcijańskich wartości, a Rycerze postępowali zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan poprzez swoje homilie, a w szczególności swoje publikacje w magazynie „Columbia” dba o rozwój duchowy i religijny każdego członka Zakonu
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY wyrazić Najwyższemu Kapelanowi swoje najgłębsze i najszczersze wyrazy wdzięczności za jego przywództwo duchowe i dbanie o Dobro Zakonu, w tym w polskiej jurysdykcji,
POSTANAWIAMY, ŻE zaświadczamy o modlitwie oraz naszym pełnym wsparciu i lojalności dla działań Najwyższego Kapelana, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej.

Rezolucja nr 3

ZWAŻYWSZY, ŻE Karol Wojtyła, przyszły Papież Jan Paweł II, urodził się przed stu laty na ziemi polskiej w Wadowicach, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Karol Wojtyła, przyszły Papież Jan Paweł II, jako student, robotnik, kapłan i biskup swoją postawą wiary, nadziei i miłości dał przykład rodakom jak godnie przetrwać w wierze katolickiej okres komunizmu, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Papież Jan Paweł II jest duchowym ojcem rozwoju naszego kraju w ostatnich 30 latach, w którym przywróciliśmy Kościołowi i katolikom właściwe miejsce w przestrzeni publicznej, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Papież Jan Paweł II głosząc zwycięstwo „cywilizacji miłości” poprzez swoje świadectwo wiary był i jest dla nas nauczycielem i przewodnikiem w dążeniu do świętości, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE dzięki Świętemu Janowi Pawłowi II Rycerze Kolumba, jako pierwsi w Europie, mogą, w Polsce od 15 lat, realizować idee Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu zgodnie z zasadami naszego Zakonu
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY wszystkie rady Rycerzy Kolumba w Polsce organizowały programy i podejmowały działania, które będą promować nauczanie i dzieła Świętego Jana Pawła II pośród lokalnych społeczności, a także
POSTANAWIAMY, ŻE jako Rycerze Kolumba, za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II, modlić się będziemy o rychłą beatyfikację Założyciela naszego Zakonu ks. M. McGivney’a, a także
POSTANAWIAMY, ŻE jako Rycerze Kolumba, wesprzemy inicjatywę Abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ogłoszenia Świętego Jana Pawła II doktorem Kościoła i współpatronem Europy, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej oraz do Episkopatu Polski.

Rezolucja 4

ZWAŻYWSZY, ŻE w roku bieżącym zostanie wyniesiony na Ołtarze Sługa Boży ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, zwany Prymasem Tysiąclecia, listem non possumus z 1953 roku powstrzymał proces laicyzacji państwa polskiego w latach PRL, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński stojąc na straży wolności Kościoła katolickiego w latach komunizmu sam wolność osobistą poświęcił, przebywając w latach 1953-1956 wbrew swojej woli w odosobnieniu, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński będąc współautorem orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich „przepraszamy i prosimy o przebaczenie” z 1965 roku, zapoczątkował nowy okres w stosunkach polsko – niemieckich, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński będąc gorącym czcicielem Najświętszej Marii Panny był „ojcem duchowym” księdza Karola Kardynała Wojtyły późniejszego Papieża Jana Pawła II, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński był i pozostanie dla wszystkich Polaków wzorem służby Bogu i Ojczyźnie
NINIEJSZYM POSTANOWIAMY, ŻE rady lokalne Rycerzy Kolumba w Polsce opracują programy formacyjne związane z postacią Błogosławionego księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego i jego bogatym dorobkiem pastoralnym, a także
POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba będziemy modlić się o rychłą Kanonizację Błogosławionego księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej.

Rezolucja 5

ZWAŻYWSZY, ŻE pandemia koronawirusa dotknęła mieszkańców całego świata, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE miliony Polaków znalazły się w narodowej kwarantannie a tysiące rodaków dotknęła choroba, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE do walki z tą straszną chorobą stanęli lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, podstawowy personel szpitalny i inne służby, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE do bezpośredniej walki z koronawirusem szczególnie w Domach Pomocy Społecznej i Domach Dziecka stanęły w ogromnej liczbie również siostry zakonne i klerycy, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE aktywnie do wsparcia placówek medycznych w niezbędny sprzęt włączyły się setki kapłanów organizujących w parafiach zbiórki środków finansowych oraz dziesiątki biskupów przekazujących środki finansowe na respiratory, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE tysiące wolontariuszy, w tym wielu Rycerzy Kolumba, z wielkim poświęceniem spieszy z pomocą potrzebującym
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY wspierać czynem i modlitwą całą służbę zdrowia i inne służby w walce z pandemią, wyrażając w ten sposób wdzięczność za ich heroizm, a także
POSTANAWIAMY, ŻE rady Rycerzy Kolumba zamawiać będą Msze święte w intencji ustąpienia pandemii szczególnie w parafiach dotkniętych chorobą, a także
POSTANAWIAMY, ŻE każdy z nas Rycerzy Kolumba w miarę sił i możliwości wspierać będzie swoją parafię i kapłanów w niej posługujących dziełami miłosierdzia i modlitwą, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopie rezolucji do Rady Najwyższej.


LISTY:Komunikat

Rada Stanowa w Polsce kierując się rekomendacją Rady Najwyższej Rycerzy Kolumba, opiniami Hierarchów Kościoła, a także wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo Braci zdecydowała, że Uroczysta X Konwencja w Zakopanem w zaplanowanej formie nie odbędzie się.

W związku z koniecznością zastosowania się do zaleceń Rady Najwyższej oraz wymogów Statutu Konstytucji i Praw Rycerzy Kolumba zostanie przygotowane i przeprowadzone Zebranie Rady Stanowej Delegatów Jurysdykcji Polskiej w formie zdalnej. Poniżej przedstawiona została procedura zebrania wirtualnego zawierająca konieczność zaktualizowania zgłoszenia.

Procedura zebrania wirtualnego Rady Stanowej Stanu Polska
1. Wielki Rycerz rady lokalnej dokonuje zgłoszenia dwóch delegatów na konwencję poprzez program Scstools (opcja Rejestracja na Konwencję Stanową/zakładka Akredytacja) podając w terminie do 16.05.2020: numery członkowskie, oraz numery telefonów oraz adresy maile, które powinny być dostępne podczas trwania zebrania. Zgłoszenie znosi konieczność dostarczenia Indywidualnego Dokumentu Akredytacji. Dane te będą służyły uwierzytelnieniu Delegata oraz ewentualnego kontaktu podczas zebrania. Od tego momentu nie można wprowadzać żadnych zmian, nawet jeśli miałoby to skutkować tym, że rada będzie reprezentowana tylko przez jednego Delegata lub że nie będzie w ogóle reprezentowana podczas zebrania.
2. Na podstawie powyższego Sekretarz Stanowy wraz z Komitetem Akredytacyjnym sporządzi ostateczną listę Delegatów uczestniczących w zebraniu i prześle mailem Delegatom potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Delegat jest zobowiązany do odesłania do dnia 23 maja do godziny 7:00 maila zwrotnego, przez co potwierdza udział w zebraniu.
3. W terminie do 18.05.2020 na maile podane podczas rejestracji zostaną przesłane dokumenty, które będą procedowane podczas obrad. Do dnia 20.05.2020 Delegatom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przesłanych dokumentów poprzez przesłanie maila wraz z uzasadnieniem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. W dniu 22 maja br. o godzinie 20:00 na Jasnej Górze zostanie odprawiona przez Kapelana Stanowego Abpa Wacława Depo Msza Święta, w której udział weźmie Rada Stanowa.
Zachęcamy do łączności duchowej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
5. W dniu 23.05.2020 o godzinie 9.00 z udziałem Rady Stanowej i wybranych Przewodniczących Komitetów odbędą się obrady, które będą transmitowane poprzez portal Youtube i/lub w przypadku problemów technicznych inny kanał komunikacji wskazany przez Delegata Stanowego. Komunikacja pomiędzy Delegatami, a salą obrad będzie możliwa za pośrednictwem telefonów podanych podczas procesu rejestracji.
6. Głosowania będą odbywały się przez aklamację, a w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub gdy zajdzie taka konieczność zostanie zarządzone głosowanie za pośrednictwem formularza internetowego, przesłanego na wskazany podczas procesu rejestracji adres mailowy, chyba że z powodu problemów technicznych Delegat Stanowy wybierze inną metodę głosowania.


Vivat Jezus!

Sekretarz Stanowy
Krzysztof Zuba


Informacja w spr. Komitetu Nominacyjnego

Informuję, że Delegat Stanowy Tomasz Wawrzkowicz powołał Brata Marka Pająka na Funkcję Przewodniczącego Komitetu Nominacyjnego podczas X Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba Jurysdykcji Polskiej, która odbędzie się w Zakopanem w dniach 22-23 maja 2020.

Na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 kwietnia 2020 Brat Marek przyjmuje zgłoszenia kandydatur na Funkcjonariuszy Stanowych.

Vivat Jezus
Krzysztof Zuba
Sekretarz Stanowy
Rycerze Kolumba w Polsce

Formularz nominacyjny


Harmonogram Działań
związanych z organizacją Zebrania Rady Stanowej
22-23 maja 2020 w Zakopanem

Ustalono harmonogram działań zgodny z Regulaminem Polskiej Rady Stanowej, które zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem X Konwencji Stanowej w Zakopanem:

1. Do 31 stycznia 2020 r. Sekretarz Stanowy przekaże Radom Lokalnym formularze (Pakiet Akredytacyjny) oraz Regulamin Rady Stanowej

2. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą przed 1 marca 2020 r. będą mogły wysłać Delegatów na X Konwencję z prawem do głosowania.
Koszt uczestnictwa Delegata na X Konwencję wynosi 290 PLN.
Koszt uczestnictwa małżonki wynosi 270 PLN.

3. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą po 1 marca 2020 r. będą mogły wysłać Delegatów na X Konwencję bez prawa do głosowania – jako Obserwatorów.
Koszt uczestnictwa Obserwatora na X Konwencję wynosi 290 PLN.
Koszt uczestnictwa małżonki wynosi 270 PLN.

4. Rady Lokalne mogą zgłaszać udział Księży Kapelanów w Konwencji Stanowej.
Koszt uczestnictwa Ks. Kapelana w X Konwencji Stanowej wynosi 290 PLN.
Koszt uczestnictwa Kapelana w Konwencji Stanowej pokrywa Rada Lokalna.
W miarę wolnych miejsc będzie istniała możliwość zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (za dopłatą 150 PLN)

5. Wpłat za uczestnictwo Delegatów, Obserwatorów, Małżonek i Kapelanów w X Konwencji Stanowej należy dokonać do końca marca 2020 r.
Ze względów logistycznych zachęcamy o dokonywanie wpłat do końca lutego 2020 r.
Wpłat dokonuje się tylko za pośrednictwem PayU podczas rejestracji uczestników w panelu Wielkich Rycerzy - strona startowa -> panel "Informacje bieżące" -> element "Rejestracja na Konwencję Stanową".

6. Rady Lokalne najpóźniej do 28 lutego 2020 r. powinny dokonać wyboru Delegatów i Delegatów Zastępczych na X Konwencję Stanową.

7. Do 15 marca 2020 r. Rada Lokalna zgłosi Przewodniczącemu Komitetu ds. Akredytacji, Sekretarzowi Stanowemu oraz Kustoszowi Stanowemu, Delegatów z Akredytacją na X Konwencję.
Szczegóły zgłaszania zostaną przekazane razem z Pakietem Akredytacyjnym.

8. Do 22 kwietnia 2020 r. na adres e-mail Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji należy przesyłać formularz nominacyjny kandydata na Funkcjonariusza Stanowego.
Rada Lokalna może wysłać list popierający kandydata.

9. Do 15 kwietnia 2020 r. Funkcjonariusze Stanowi oraz Delegaci Rejonowi prześlą do Delegata Stanowego i Sekretarza Stanowego sprawozdania ze swojej działalności.

10. Do 1 marca 2020 r. Rady Lokalne i do 15 marca 2020 r. Funkcjonariusze Stanowi powinni zgłaszać Delegatowi Stanowemu Rezolucje, które mają być przyjęte na X Konwencji Stanowej. Procedura „Rezolucje” opisująca sposób tworzenia rezolucji i sposób ich procedowania, zostanie przekazana razem z Pakietem Akredytacyjnym.
Funkcjonariusze Stanowi do dnia 10.05.2020 r. odbędą spotkanie w sprawie rezolucji.

11. Rady Lokalne, które nie zapłaciły składek na rzecz Rady Stanowej i Rady Najwyższej nie mają prawa do reprezentacji na zebraniu Rady Stanowej (Art. 57 „Statutu konstytucji i praw”; art. II ust.6 Regulaminu Polskiej Rady Stanowej). 

12. Na stronie internetowej Rady Stanowej zamieszczona została zakładka X Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce. Publikowane tam będą wszystkie komunikaty i ważne informacje dotyczące Konwencji Stanowej.
Delegatów Rejonowych, Wielkich Rycerzy, Sekretarzy ds. Finansów prosimy o przestrzeganie terminowego przesyłania informacji.

13. Wszystkie sprawy formalne dotyczące konwencji można załatwić w panelu Wielkich Rycerzy.
W zakładce "Konwencja" znajdują się informacje ogólne dotyczące Konwencji oraz krótka instrukcja. W zakładce "Dokumenty" pojawiają się wszystkie aktualne dokumenty dotyczące konwencji jak: regulamin, programy i inne.
W zakładce "Akredytacja" dokonujemy rejestracji delegatów i delegatów zastępczych wybranych przez Radę.
W zakładce "Uczestnicy" rejestrujemy wszystkich uczestników konwencji z Rady (Delegatów, Obserwatorów, Kapelanów i osoby towarzyszące) oraz określamy warunki pobytu (m.in. dodatkowy nocleg ze śniadaniem z soboty na niedzielę w cenie 150 PLN od osoby).
W zakładce "Koszty", po wprowadzeniu uczestników pojawia się wyliczony koszt pobytu, zarówno zbiorczy jaki i poszczególnych uczestników. W tej zakładce należy dokonać płatności za pośrednictwem PayU. Dokonanie płatności kończy proces rejestracji uczestników.


Komunikat nr 1
w sprawie zwołania X Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,

Zwołuję X Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 22-23 maja 2020 roku w Zakopanem.

W X Konwencji Stanowej uczestniczą - z pełnią praw - Delegaci z Rad Lokalnych zarejestrowanych do dnia 1 marca 2020 roku.

Każda rada jest reprezentowana przez dwóch Delegatów. Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz Rady oraz były Wielki Rycerz.

W Radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego Delegata.

W Radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego Delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady.

Należy wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.

Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba