XI Konwencja Stanowa w Polsce

 


Harmonogram Działań
związanych z organizacją Zebrania Rady Stanowej

21-22 maja 2021 w Licheniu

 

Ustalono harmonogram działań zgodny z Regulaminem Polskiej Rady Stanowej, które zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem XI Konwencji Stanowej w Licheniu:

1. Do 31 stycznia 2021 r. Sekretarz Stanowy przekaże Radom Lokalnym formularze (Pakiet Akredytacyjny) oraz Regulamin Rady Stanowej

2. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą przed 1 marca 2021 r. będą mogły wysłać Delegatów na XI Konwencję z prawem do głosowania.

3. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą po 1 marca 2021 r. będą mogły wysłać Delegatów na XI Konwencję bez prawa do głosowania – jako Obserwatorów.

4. Rady Lokalne mogą zgłaszać udział Księży Kapelanów w Konwencji Stanowej. Koszt uczestnictwa Kapelana w Konwencji Stanowej pokrywa Rada Lokalna.

5. Ze względu na pandemie oraz obecnie obowiązujące ograniczenia, informacja o kosztach oraz sposobie dokonywania wpłat zostanie podana w kolejnych komunikatach.

6. Rady Lokalne najpóźniej do 28 lutego 2021 r. powinny dokonać wyboru Delegatów i Delegatów Zastępczych na XI Konwencję Stanową.

7. Do 15 marca 2021 r. Rada Lokalna zgłosi za pośrednictwem panelu Wielkich Rycerzy Delegatów i Delegatów Zastępczych z Akredytacją na XI Konwencję. Szczegóły zgłaszania zostaną przekazane razem z Pakietem Akredytacyjnym.

8. Do 21 kwietnia 2021 r. na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji należy przesyłać formularz nominacyjny kandydata na Funkcjonariusza Stanowego.
Rada Lokalna może wysłać list popierający kandydata.

9. Do 15 kwietnia 2021 r. Funkcjonariusze Stanowi oraz Delegaci Rejonowi prześlą do Delegata Stanowego i Sekretarza Stanowego sprawozdania ze swojej działalności.

10. Do 1 marca 2021 r. Rady Lokalne i do 15 marca 2021 r. Funkcjonariusze Stanowi powinni zgłaszać Delegatowi Stanowemu Rezolucje, które mają być przyjęte na XI Konwencji Stanowej. Procedura „Rezolucje” opisująca sposób tworzenia rezolucji i sposób ich procedowania, zostanie przekazana razem z Pakietem Akredytacyjnym.
Funkcjonariusze Stanowi do dnia 10.05.2021 r. odbędą spotkanie w sprawie rezolucji.

11. Rady Lokalne, które nie zapłaciły składek na rzecz Rady Stanowej i Rady Najwyższej nie mają prawa do reprezentacji na zebraniu Rady Stanowej (Art. 57 „Statutu konstytucji i praw”; art. II ust.6 Regulaminu Polskiej Rady Stanowej).

12. Na stronie internetowej Rady Stanowej zamieszczona została zakładka XI Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce. Publikowane tam będą wszystkie komunikaty i ważne informacje dotyczące Konwencji Stanowej.
Delegatów Rejonowych, Wielkich Rycerzy, Sekretarzy ds. Finansów prosimy o przestrzeganie terminowego przesyłania informacji.

13. Wszystkie sprawy formalne dotyczące Konwencji można załatwić w panelu Wielkich Rycerzy.
W zakładce "Konwencja" znajdują się informacje ogólne dotyczące Konwencji oraz krótka instrukcja. W zakładce "Dokumenty" pojawiają się wszystkie aktualne dokumenty dotyczące konwencji jak: regulamin, programy i inne.
W zakładce "Akredytacja" dokonujemy rejestracji delegatów i delegatów zastępczych wybranych przez Radę Lokalną.
Zakładka "Uczestnicy", w której będziemy rejestrować wszystkich uczestników konwencji z Rady Lokalnej (Delegatów, Obserwatorów, Kapelanów i osoby towarzyszące) oraz zakładka "Koszty", w której pojawi się  wyliczony koszt pobytu i przycisk do płatności za pośrednictwem PayU, w związku z pandemią zostanie uruchomiana w późniejszym terminie po wcześniejszym przesłaniu kolejnego komunikatu.


Komunikat nr 1
w sprawie zwołania XI Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

 

                                                         Czcigodni Księża Kapelani,
                                                         Zacni Bracia Rycerze,

Zwołuję XI Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 21-22 maja 2021 roku w Licheniu.

W XI Konwencji Stanowej uczestniczą - z pełnią praw - Delegaci z Rad Lokalnych zarejestrowanych do dnia 1 marca 2021 roku.

Każda rada jest reprezentowana przez dwóch Delegatów. Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz Rady oraz były Wielki Rycerz.

W Radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego Delegata.

W Radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego Delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady.

Należy również wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.

 

                                                                                  Krzysztof Zuba
                                                                                 Delegat Stanowy

                                                                        Rycerzy Kolumba w Polsce