XI Konwencja Stanowa w Polsce

Komunikat nr 1
w sprawie zwołania XI Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

 

                                                         Czcigodni Księża Kapelani,
                                                         Zacni Bracia Rycerze,

Zwołuję XI Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 21-22 maja 2021 roku w Licheniu.

W XI Konwencji Stanowej uczestniczą - z pełnią praw - Delegaci z Rad Lokalnych zarejestrowanych do dnia 1 marca 2021 roku.

Każda rada jest reprezentowana przez dwóch Delegatów. Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz Rady oraz były Wielki Rycerz.

W Radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego Delegata.

W Radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego Delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady.

Należy również wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.

 

                                                                                  Krzysztof Zuba
                                                                                 Delegat Stanowy

                                                                        Rycerzy Kolumba w Polsce