Procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę

W niedzielę 10 maja 2015 roku odbyła się w Krakowie tradycyjna procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę z uczestnictwem Episkopatu Polski.