Korpus Reprezentacyjny w Radomiu

Jubileusz 30-lecia Parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Korpus Reprezentacyjny Stopnia Patriotycznego Rycerzy Kolumba po raz pierwszy w Radomiu.

Centralnym punktem obchodów jubileuszu trzydziestolecia Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu była Msza Święta dziękczynna sprawowana w Niedzielę Chrystusa Króla, dnia 25 listopada 2012 roku.

Liturgii przewodniczył Ks. Inf. Stanisław Pindera. Wśród koncelebransów byli m. in. Ojciec Sebastian Matecki - Wiceprzeor Jasnej Góry, Ks. Prałat Edward Poniewierski – poprzedni Proboszcz oraz Ks. Kan. Wiesław Lenartowicz – obecny Proboszcz Parafii. Homilię wygłosił – pochodzący z Radomia – Ojciec Sebastian Matecki.

Licznie stawili się Rycerze z Rady nr 14004 im. Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski usytuowanej przy tej Parafii oraz inni Rycerze Kolumba z naszej Diecezji. Tak liczna obecność Rycerzy na tej Mszy Św. to ich dowód wdzięczności dla Patronki Rady za otrzymywane od Niej łaski. Jest to też wyraz wdzięczności dla Ks. Kan. Wiesława Lenartowicza będącego jednocześnie Kapelanem Rady oraz jej duchowym przywódcą.

Pod przewodnictwem Delegata Stanowego Rycerzy Kolumba w Polsce – Mistrza Stopnia Patriotycznego Krzysztofa Orzechowskiego uczestniczył w tej uroczystości Korpus Reprezentacyjny Stopnia Patriotycznego.

We Mszy Świętej dziękczynnej udział wzięli także liczni Parafianie i przyjaciele Parafii, wśród nich Grupa Ojca Pio, Koła Różańcowe, Ruch Światło-Życie oraz Rycerze Zakonu Bożego Grobu w Jerozolimie.

Korpus Reprezentacyjny Rycerzy Kolumba po raz pierwszy w Polsce towarzyszył Jego Eminencji Ks. Kard. Kazimierzowi Nyczowi w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie w dniu 11 listopada 2012 r. Msza Święta była odprawiana w intencji Ojczyzny z okazji Święta Niepodległości.