Konsekracja ołtarza w radomskiej Katedrze

W pierwszą Niedzielę Adwentu Korpus Reprezentacyjny Stopnia Patriotycznego Rycerzy Kolumba, pod przewodnictwem Mistrza Stopnia Patriotycznego Krzysztofa Orzechowskiego, wziął udział w uroczystej  konsekracji nowego ołtarza w Katedrze p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu.

Liturgii przewodniczył  Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Rycerz Kolumba i jednocześnie fundator nowego ołtarza. Ołtarz wykonany jest z jednej bryły białego marmuru i waży ok. 4 ton. Stylem swym nawiązuje do architektury świątyni. Umieszczone są w nim relikwie polskich męczenników: Św. Andrzeja Boboli - Patrona Polski, Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Błogosławionej S. Marii Stelli -  Nazaretanki z Nowogródka.