Korpus Reprezentacyjny Rycerzy Kolumba przy trumnie Ś.P. Księdza Kardynała Józefa Glempa

27 stycznia br Rycerze Kolumba wystawili wartę honorową przy trumnie zmarłego Księdza Kardynała Józefa Glempa. Korpus Reprezentacyjny Rycerzy Kolumba Stopnia Patriotycznego uczestniczył w czuwaniu i modlitwie za Duszę Ś.P. Prymasa Seniora.