Uroczystości Odpustowe w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach

27 czerwca 2013 roku Rycerze Kolumba Korpusu Stopnia Patriotycznego wraz z pozostałymi Rycerzami Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II ze Starachowic, wzięli udział w uroczystościach Odpustowych swojej macierzystej Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Sumę Odpustową poprzedziła Nowenna do Bogurodzicy, podczas której wspólnie z Wiernymi Parafii oddawaliśmy Jej cześć, dziękując za dotychczas otrzymane łaski, oraz prosząc o Jej dalsze wstawiennictwo u Syna swego Jezusa Chrystusa dla całej wspólnoty parafialnej, ufni w Jego nieskończoną dobroć.

Należy podkreślić, że dostojnie prezentujący się Korpus Stopnia Patriotycznego, uświetnił Imieniny Patronki, wzbudzając uznanie licznie zgromadzonych Parafian a także Ks. Proboszcza - Infułata Stanisława Pinderę, który to w sposób uroczysty podziękował Rycerzom za ich odświętny udział w Nabożeństwie i Sumie Odpustowej. To właśnie dzięki staraniom Ks. Infułata, Rycerze Kolumba mogli przed ośmiu laty rozpocząć swoją działalność w naszej Parafii na Chwałę Pana i dobra wspólnoty Parafialnej.

W podziękowaniu Ks. Infułatowi za dar wizji roli Rycerzy w Parafii, którą ponad 30 lat temu zbudował od podstaw, Rycerze ufundowali dla Parafii dwa cyboria na komunikanty dla szafarzy Komunii Świętej, które posłużą do roznoszenia Eucharystii chorym.

Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. kanonika Mariana Ślusarczyka wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, oraz treści płynące z Jego kazania, którego głównym przesłaniem był apel, abyśmy odważniej świadczyli o naszym chrześcijaństwie w życiu codziennym, oraz potrafili wzbudzić pragnienie i żar głębokiej Wiary - Wiary, która jest sensem naszego życia. Wiary, w której Matka Boska poprzez swoją niezrównaną miłość macierzyńską jest wzorem uwielbienia Mesjasza Świata.

Obyśmy byli Jej naśladowcami.

Leszek Kucharski