Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2013 w całej Polsce odbywały się obchody Narodowego Święta Niepodległości. W Warszawie rozpoczęła je Msza Św., której w Archikatedrze Św. Jana przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W liturgii uczestniczył prezydent RP Bronisław Komorowski z małżonką.

We Mszy Św. udział wzięli także Rycerze Kolumba z rycerskim pocztem flagowym i Korpusem Reprezentacyjnym. Rycerzy zaproszono na honorowe miejsca w stallach prezbiterium Kościoła. Stalle te są wotum Jana III Sobieskiego za zwycięstwo pod Wiedniem. Mszę Św. poprzedziło odśpiewanie hymnu państwowego.

W homilii biskup polowy Wojska Polskiego zachęcał, aby uroczyste obchody 95. rocznicy odzyskania niepodległości były okazją do oddania hołdu polskim rodzinom: „Odzyskanie wolności i jej zagospodarowywanie to zadanie dla wszystkich, mężczyzn i kobiet, a zwłaszcza rodzin, bo przecież tam się wszystko zaczyna, życie oraz wychowanie do wierności i służby najwyższym wartościom – mówił bp Guzdek. – Rodzina warta jest najwyższej troski, aby Polska nie zginęła”.

Rycerze Kolumba poprowadzili również modlitwę wiernych, w której modlili się:
- Za Kościół święty, aby w naszej Ojczyźnie zawsze cieszył się wolnością oraz szacunkiem ze strony władzy państwowej.
- Za naród polski, aby na wierze i prawdzie opierał swoje dążenia i pragnienia oraz w świetle Ewangelii kształtował swoje działania na rzecz doczesnego dobrobytu.
- Za władzę ustawodawczą i wykonawczą, aby stanowione i realizowane przez nią prawa były zawsze zgodne z najwyższym prawem Bożym.
- Za polską młodzież i dzieci, aby nigdy nie wstydzili się ojczystej mowy, historii i kultury.
- Za poległych w obronie wolnej i suwerennej Polski, aby ich ofiara życia owocowała patriotyzmem współczesnych Polaków.
- Za obecnych na Mszy Świętej, aby dzięki wytrwałej modlitwie i coraz doskonalszemu życiu chrześcijańskiemu stawali się autentycznymi dziećmi Kościoła oraz oddanymi synami i córkami Ojczyzny ziemskiej.

Mszę Św. zakończyło uroczyste odśpiewanie pieśni "Boże coś Polskę ".