Prasa o Rycerzach Kolumba

Na straży wartości. Biskup Ryczan mianował radę Rycerzy Kolumba


Funkcjonariuszy pierwszej w diecezji kieleckiej Rady Rycerzy Kolumba im. św. Brata Alberta mianował w niedzielę bp Kazimierz Ryczan podczas mszy św. w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku. Powołanie Rady wymaga akcesu co najmniej 30 członków.
 

- Dziś Rycerze Kolumba stają przed ołtarzem, by służyć nowej ewangelizacji, dobru człowieka i Ojczyzny. Polecajmy Bogu ich dobre zamiary - mówił w homilii bp Ryczan. Współczesne, trudne dla Kościoła czasy przyrównał do czasów biblijnego Babilonu. - Babilon komunistyczny mamy już za sobą, ale dzisiejszy Babilon rozciąga się nad całą Europą - - mówił biskup kielecki. Jego zdaniem, główne państwowe media i telewizje tolerują obraźliwe słowa skierowane wobec duchownych. Rycerze Kolumba biorą więc także na siebie zadania stróżowania wartościom chrześcijańskim - dodał.

Czternastu członków Rady i ksiądz kapelan - miejscowy proboszcz ks. Franciszek Siarek, dziekan dekanatu chmielnickiego - otrzymali z rąk bp. Ryczana insygnia, nominacje i imienny zakres obowiązków, wynikający z konkretnych tytułów, np. Wielkiego Rycerza - został nim chmielniczanin Stanisław Kwapisz, zastępcy Wielkiego Rycerza, kanclerza, kronikarza, skarbnika, lektora czy powierniczych.

Ceremonię w kościele prowadził delegat rejonowy ze Starachowic. W uroczystości wzięli udział m.in. prof. Krzysztof Orzechowski z Radomia - Delegat Stanowy i zwierzchnik zakonu w Polsce oraz bracia ze Starachowic.

- ,W ciągu ostatnich lat nasz zakon w Polsce dynamicznie się rozwijał, liczymy obecnie ponad 2 tysiące członków, a 2 miliony jest nas na świecie - mówi w rozmowie z KAI brat Ryszard Nosowicz. Zakon prowadzi także rozmowy z jedną z kieleckich parafii, celem powołania w diecezji drugiego ośrodka.

- Rycerze Kolumba są w naszej parafii obecni od czerwca 2011 r., ale początkowo było ich tylko 16, a obecnie mamy 35" - wyjaśnia KAI ks. Siarek, nowo mianowany kapelan Zakonu. - Wszyscy pochodzą z naszej parafii. Są to np. dyrektorzy szkół, rolnicy, pracownicy administracji samorządowej, rzemieślnicy, biznesmeni, hydraulicy, emeryci, słowem pełny przegląd struktury zawodowej parafii - dodaje.

Od czerwca 2011 r. Rycerze zaznaczają swą obecność pomagając w liturgii podczas ważniejszych świąt, np. Bożego Ciała, Pasterki. Prowadzili nabożeństwa różańcowe i zorganizowali opłatek z udziałem rodzin oraz turnieje szachowe. Rycerze wygospodarowali sobie pomieszczenie pod kościołem, nazwali je ,,Salą Rycerską" i spotykają się tam raz w miesiącu.

Zgodnie z charyzmatem i statutem, określającym ich zadania w myśl realizacji postulatów: miłosierdzia, jedności, braterstwa - Rycerze pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Planują w parafii powołanie funduszu pomocowego i być może wspieranie lokalnych talentów.

Organizacja została zalegalizowana w Stanach Zjednoczonych 29 marca 1882 r. Poza wspieraniem się wzajemnym i swych rodzin, Rycerze reagują na bieżące potrzeby, np. klęski żywiołowe, prowadzą szeroką działalność charytatywną, wspierają powołania, angażują się w obronę życia ludzkiego, sponsorują różne dzieła Kościoła (od odnowy fasady bazyliki św. Piotra po mniejsze inicjatywy przy kościołach parafialnych).

Rycerze Kolumba rozwinęli się od jednej rady liczącej kilku członków do ponad 12 tys. rad i ok. 2 milionów członków w USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan oraz w Polsce.

Wizja założyciela - księdza Michaela Mc Givneya, dotyczyła również programu ubezpieczeniowego, aby zapewnić byt wdowom i sierotom po zmarłych rycerzach. Program ubezpieczeniowy Zakonu rozrósł się, aby lepiej służyć coraz liczniejszej organizacji.

Na swoich stronach internetowych Rycerze Kolumba informują, że sumy zbiorcze w czasie ostatniej dekady wykazują prawie 1,28 miliarda dolarów przekazanych na cele charytatywne oraz przepracowanie ponad 612 milionów godzin - jako wolontariusze wspierający różnego rodzaju działalność charytatywną.

Rycerzem Kolumba może zostać: mężczyzna, który ukończył 18 lat, jest głęboko wierzącym i praktykującym członkiem Kościoła rzymskokatolickiego, czuje wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary, zostanie zaproszony przez innego Rycerza lub dostarczy zaświadczenie od proboszcza swojej parafii potwierdzające, że jest praktykującym katolikiem i podda się rozmowie kwalifikacyjnej z kapelanem Zakonu.

W diecezji kieleckiej Rycerze Kolumba zaprezentowali się podczas jesiennego spotkania księży dziekanów w 2011 r. Pozytywnie na propozycję zaszczepienia struktur odpowiedziała parafia Chmielnik.

Spośród ok. 30 Rad Rycerzy Kolumba w Polsce, najbliższe diecezji kieleckiej znajdują się w: Radomiu, Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej, Skarżysku Kościelnym i Ostrowcu Świętokrzyskim.