Prasa o Rycerzach Kolumba

Jesteśmy do dyspozycji


Z delegatem rejonowym Zakonu Rycerzy Kolumba na diecezję sandomierską Krzysztofem Zubą o roli tej organizacji w Kościele, w tym w Kościele sandomierskim, rozmawia Rafał Tracz
 

RAFAŁ TRACZ: – Kim są Rycerze Kolumba?
KRZYSZTOF ZUBA: – Rycerze Kolumba są działającą w 14 krajach katolicką, bratnią organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy członkom organizacji i ich rodzinom. Pomagamy sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa i w innej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska przez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej i pomocy bliźnim.
– Rycerze Kolumba są nową wspólnotą działającą w naszej diecezji. Proszę przybliżyć ich historię.
– 2 października 1881 r. mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy kościoła Najświętszej Maryi Panny w New Haven, stanie Connecticut w USA, aby przeciwstawić się dyskryminacji katolików, trudnym warunkom życia, bezrobociu, odchodzeniu mężczyzn od Kościoła. Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego wówczas ks. Michaela McGivnea, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką organizacją bratnią. Znajdowali oni siłę w solidarności, poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności i wspólnemu oddaniu się świętej sprawie: przysięgali bronić ojczyzny, rodziny i wiary. Łączył ich osoba Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryki, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata. 29 marca 1882 r. została zalegalizowana organizacja Rycerzy Kolumba.
– W jaki sposób Rycerze trafili do Polski i do diecezji sandomierskiej?
– Rycerze Kolumba współpracowali z bł. Janem Pawłem II od początku jego pontyfikatu. Wielkie i święte dzieła odznaczały pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, a w ich realizacji, Ojciec Święty zawsze mógł liczyć na poparcie Rycerzy Kolumba. Życzeniem bł. Jana Pawła II było, aby w momencie przybycia Rycerzy do Europy pierwszym krajem, w którym będą działać była Polska. Realizując wolę Błogosławionego Papieża wkrótce po jego śmierci, na zaproszenie kardynałów Glempa, Macharskiego i abp. Dziwisza, Rycerze przybyli do Polski. W 2006 r. przy sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach powstała pierwsza Rada w Polsce. W diecezji sandomierskej Rycerze Kolumba zainaugurowali swoją działalność 6 maja 2010 r., przyjmując, w obecności bp. Krzysztofa Nitkiewicza, do swojego grona 43 nowych członków.
Obecnie w Polsce członkami Rycerzy Kolumba jest prawie 2 tys. mężczyzn. Rycerze działają w Radach lokalnych przy parafiach, blisko współpracując z proboszczami, którzy pełnią funkcję kapelanów tych rad. W diecezji sandomierskiej Rycerze działają w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ożarowie, Sandomierzu i Tarnobrzegu. Kapelanem Rycerzy Kolumba w Polsce jest kard. Franciszek Macharski. Członkiem honorowym jest m.in. bp Krzysztof Nitkiewicz.
– Jakie są główne cele działania Rycerzy Kolumba?
– Główne cele Rycerzy Kolumba nakierowane są na: wsparcie Kościoła, działania charytatywne, pomoc członkom i ich rodzinom oraz włączanie mężczyzn w życie Kościoła. Natomiast realizuje się je przez zadania na rzecz Kościoła, lokalnej społeczności, rodziny, obrony życia, młodzieży, członków i ich rodzin. Ostatnim wielkim dziełem Rycerzy Kolumba w Polsce była współpraca w organizacji II Światowego Kongresu Miłosierdzia, jaki miał miejsce październiku br. w Krakowie, Wadowicach i Oświęcimiu.
– Ten rok zaowocował beatyfikacją Jana Pawła II. Proszę krótko nakreślić współpracę Rycerzy Kolumba z błogosławionym Papieżem.
– Nie sposób w kilku zdaniach omówić współpracę Rycerzy Kolumba z Janem Pawłem II. To co powiem, to tylko niektóre z dziedzin współpracy podczas długiego pontyfikatu.
Nasza współpraca z Ojcem Świętym obejmowała trzy główne dziedziny: komunikację radiowo-telewizyjną, renowację i prace budowlane przy bazylice św. Piotra w Rzymie, a także finansowanie inicjatyw Ojca Świętego.
W komunikacji radiowo-telewizyjnej chodzi przede wszystkim o rozwój środków przekazu Watykanu, umożliwiając tym samym komunikację ze światem. W grę wchodziło finansowanie transmisji do krajów misyjnych inauguracji pontyfikatu w 1978 r., sponsorowanie realizacji filmu z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Meksyku, kupno ruchomego studia telewizyjnego dla Telewizji Watykańskiej (1991 r. i 1993 r.), zakup nowego przekaźnika dla Radia Watykańskiego.
Współpraca przy realizacji różnych programów satelitarnych, wliczając wydarzenia z Ojcem Świętym, to: Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu (w 1986 r. i 2002 r.), Światowe Dni Młodzieży w Manilii (w 1995 r.), w Rzymie (w 2000 r.), uroczyste otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w Rzymie na Wielki Jubileusz 2000 i wiele innych, które były transmitowane przez łącza satelitarne Rycerzy.
Rycerze Kolumba finansowali komputeryzację biura Kongregacji ds. Świętych w 1992 r., papieskiego Uniwersytetu Urbanistycznego w Rzymie w 2002 r.
Rycerze byli jednym z głównych sponsorów renowacji i prac budowlanych w Bazylice św. Piotra (1985 r., 1999 r.). W 1981 r. współpracowali przy budowie Grot Watykańskich, wliczając budowę Kaplicy Świętych Benedykta, Cyryla i Metodego, a także rozbudowę kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
Popierając walkę Ojca Świętego z ateizmem i komunizmem, Rycerze sponsorowali konferencję pt: „Wspólne chrześcijańskie korzenie narodów europejskich”. Następnie sfinalizowali publikację materiałów z konferencji, które zostały przekazane do wschodniej, wówczas komunistycznej, Europy.
Rycerze pomagali również w finansowaniu papieskich podróży. Wiele dokumentów papieskich było wydawanych przez Rycerzy. Co roku finansujemy działalność międzynarodowego Ośrodka Młodzieży San Lorenzo w Rzymie.
Oprócz wsparcia finansowego Rycerze Kolumba odpowiedzieli na apel Ojca Świętego o aktywne zaangażowanie świeckich w nową ewangelizację.
Ojciec Święty Jan Paweł II przez ponad 20 lat co roku przysyłał Rycerzom Kolumba list, jako dowód uznania zasług Zakonu w służbie Kościołowi. Wiele razy też udzielał audiencji Radzie Dyrektorów, a także Najwyższemu Rycerzowi.
– Wiemy, że Rycerzem Kolumba może być wyłącznie mężczyzna. Proszę powiedzieć jakie warunki muszą spełnić kandydaci?
– Aby zostać Rycerzem Kolumba kandydat musi: po pierwsze być praktykującym katolikiem, po drugie musi mieć ukończone 18 lat, po trzecie uzyskać zgodę swojego Księdza Proboszcza i po czwarte wziąć udział w ceremonii inicjacyjnej.