Światowy Dzień Młodzieży

ŚDM w Tarnowie

20 lipca 2016 roku w parafii pw. Bł. Karoliny Kózka nastąpiło powitanie przybyłych pielgrzymów z Peru podczas Tygodnia Misyjnego. Podczas uroczystej powitalnej Mszy Św. nie zabrakło też Rycerzy Kolumba z tarnowskiej Rady 15915.

W dniu 22 lipca, otwarcia „Festiwalu Narodów” dokonał ks. prałat Stanisław Dutka, będący kapelanem tarnowskiej Rady wraz z Prezydentem Tarnowa Panem Romanem Ciepielą.
Na rozpoczęcie zaprezentował się znany zespół Siewcy Lednicy, a następnie prezentacja poszczególnych grup pielgrzymkowych m.in. z Peru, Ekwadoru, Niemiec, Słowacji i Ukrainy.
Spotkanie zakończył odśpiewany Apel Jasnogórski.

Rycerze Kolumba tutejszej Rady pomagali w przygotowaniu i rozdzielaniu posiłków dla gości.

W dniu 24 lipca podczas niedzielnej Mszy Św. z udziałem gości z Peru, licznej obecności parafian oraz przy udziale Rycerzy Kolumba nastąpiło pożegnanie pielgrzymów, po Mszy Św. na placu kościelnym goście zaprezentowali mały program artystyczny tańca i śpiewu peruwiańskiego, a w poniedziałek 25 lipca nastąpił ich wyjazd do Krakowa.

Zwieńczeniem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie było nocne czuwanie z Ojcem Świętym oraz niedzielna Msza Św. Posłania, w których uczestniczył przedstawiciel Rycerzy Kolumba tarnowskiej Rady 15915 w osobie Wielkiego Rycerza wraz z całą rodziną.

Niech dobrym zakończeniem będą słowa z niedzielnej homilii Ojca Św.Franciszka:

„Kiedy w życiu zdarza nam się, że mierzymy nisko zamiast wysoko, może nam pomóc ta wspaniała prawda: Bóg jest wierny w miłości względem nas, a nawet nieustępliwy. Pomoże nam myśl, że kocha nas bardziej, niż my kochamy samych siebie, że wierzy w nas bardziej, niż my wierzymy w siebie, że zawsze nam „kibicuje” jako najbardziej niezłomny z fanów. Zawsze czeka na nas z nadzieją, nawet gdy zamykamy się w naszych smutkach, ciągle rozpamiętując doznane krzywdy i przeszłość. Ale przywiązywanie się do smutku nie jest godne naszej postury duchowej! Jest to w rzeczywistości jakiś wirus, który zaraża i blokuje wszystko, który zamyka wszelkie drzwi, który uniemożliwia rozpoczęcie życia na nowo, ponowny start. Bóg jest jednak nieustępliwy w nadziei: zawsze wierzy, że możemy się podnieść i nie poddaje się, widząc nas przygaszonych i bez radości. Jesteśmy bowiem zawsze Jego umiłowanymi dziećmi. Pamiętajmy o tym na początku każdego dnia. Warto, abyśmy co rana mówili w modlitwie: „Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz; spraw bym zakochał się w moim życiu!”. Nie w moich wadach, które muszą być poprawione, ale w życiu, które jest wielkim darem: jest ono czasem, aby kochać i być kochanym.”

Krzysztof Pikul - Wielki Rycerz Rady 151915 Tarnów


Zdjęcia udostępnione dla strony Rycerzy Kolumba autorstwa: Krzysztof Pikul, Aleksandra Pikul.