XII Konwencja Stanowa w Polsce


Komunikat nr 1
w sprawie zwołania XII Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

 

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,

 

Zwołuję XII Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 20-21 maja 2022 roku w Licheniu.

W XII Konwencji Stanowej uczestniczą - z pełnią praw - Delegaci z Rad Lokalnych zarejestrowanych do dnia 1 marca 2022 roku.

Każda Rada jest reprezentowana przez dwóch Delegatów. Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz Rady oraz były Wielki Rycerz.

W Radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego Delegata.

W Radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego Delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady.

Należy również wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.

 

Krzysztof Zuba
Delegat Stanowy
Rycerzy Kolumba w Polsce