Abp Wacław Depo Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce

Metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo został Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce. Poprzednim Kapelanem Stanowym był ś.p. kardynał Franciszek Macharski.

W czasie uroczystego spotkania z funkcjonariuszami Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce w dniu 27 maja 2017 roku, arcybiskup Wacław Depo wręczył list potwierdzający przyjęcie nominacji, w którym napisał: „Mając świadomość wielości zadań oraz potrzebę zapewnienia duchowego kierownictwa Rycerzy Kolumba w Polsce, powierzam swoją służbę Chrystusowi, Jedynemu Odkupicielowi Człowieka. Przyzywam wstawiennictwa Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, prosząc o nieustanne napełnianie Darami Ducha Świętego dla jak najlepszego wypełnienia powołania duchowego przewodzenia wiernym ku świętości. Swoją posługę powierzam również modlitewnemu wsparciu wszystkich Braci Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce”.

Arcybiskup Wacław Depo jest metropolitą częstochowskim od 2012 roku, wcześniej był od roku 2006 ordynariuszem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. W Konferencji Episkopatu Polski pełni m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Maryjnej i przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.


Rycerze Kolumba są katolicką, męską organizacją bratnią, która na całym świecie gromadzi 1,9 mln członków. W Polsce Rycerze obecni są od 11 lat i liczą prawie 5 tys. braci zgrupowanych w 98 radach na terenie 27 diecezji. Funkcję Delegata Stanowego pełni do końca czerwca Andrzej Anasiak, a Delegatem Stanowym wybranym na kolejną kadencję jest Tomasz Wawrzkowicz. Zasadami Rycerzy Kolumba są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Założycielem organizacji był ks. Michael McGivney, który w 1882 w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn, pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny Założyciela.