Różaniec na Żakówce

W tym roku - 4 sierpnia 2019 - już po raz piąty, wspólna modlitwa Różańcowa na Żakówce w Kamionce Wielkiej zgromadziła wielu wiernych, zwłaszcza tych związanych z szerzeniem oraz dawaniem własnych świadectw o uzyskanej wolności poprzez trzeźwe życie.

Wielu z uczestników w sposób pośredni i bezpośredni zetknęli się z różnego rodzaju uzależnieniami oraz konsekwencjami z nich wynikającymi, zwłaszcza tych związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych. Dzięki inicjatywie grupy "Pokora" lokalna społeczność jak i zaproszeni goście mają okazję do wspólnego przeżywania, wsparcia się wzajemnie zwłaszcza poprzez pryzmat wysłuchiwania się w świadectwa, które dają uczestnicy podczas wspólnej wędrówki ku kapliczce Św. Rodziny znajdującej się na szczycie.

Jak co roku w uroczystościach wzięli udział bracia Rycerze z Rady Lokalnej nr 16100, na czele z Kapelanem Rady, ks. prałatem Zbigniewem Guzym, zwracający w swojej działalności szczególną uwagę na problem zagrożeń oraz destruktywnych konsekwencji wynikających z spożywania różnego rodzaju środków psychoaktywnych, w tym najbardziej powszechnego i często bagatelizowanego alkoholu. Uczestniczyli w nich również ks. prałat Stanisław Ruchała oraz ks. Hieronim Kosiarski, który wspólne z młodzieżą czuwał nad śpiewem oraz oprawą muzyczną.

W tym roku rozważania poszczególnych tajemnic prowadziła pani Jolanta Cherbańska, autorka książki "Matt Talbot. Wyjście z mroku", jest to historia człowieka, opowiadająca jego życie oraz za sprawą nawrócenia wyjście z nałogu alkoholowego.

Wspólna modlitwa doprowadziła zgromadzonych na sam szczyt pod kapliczkę, spod której po wzajemnych podziękowaniach za wiarę oraz obecność wszyscy udali się na pobliską polanę gdzie został przygotowany wspaniały poczęstunek.

Wydarzenia tego typu niosą za sobą wielki wymiar profilaktyczny zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, a także ukazują alternatywę dla tych, którzy jeszcze zmagają się z różnego rodzaju problemami na gruncie uzależnień.