Poświęcenie obrazu ks. McGivneya

W niedzielę 8 września 2019 roku, podczas Mszy św., ks. prałat dokonał  poświęcenia  obrazu założyciela zakonu Rycerzy Kolumba, ufundowanego przez Rycerzy Kolumba limanowskiej Rady.

W okolicznościowym kazaniu przedstawiona została postać niezwykłego kapłana ks. McGivneya i jego wielkie dzieła. Wierni usłyszeli czym dzisiaj zajmują się Rycerze Kolumba.

Przy okazji poświęcenia obrazu rycerze zainicjowali w ramach akcji charytatywnej zbiórkę pieniędzy na budowę studni głębinowych w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie posługuje nasz rodak pochodzący z Pisarzowej k/Limanowej - Bp. Mirosław Gucwa. Zbiórka do skarbony w kościele potrwa dwa tygodnie. Do tego materialnego wsparcia dołączamy gorącą modlitwę za naszych braci w wierze w Afryce.