Polegli w obronie Radziczan

Bracia z rady w Radzicach Dużych 11 listopada 2019 roku po Mszy Świętej złożyli ufundowany ze środków własnych wieniec przy pomniku poległych w obronie niepodległości Radziczan.