Remont zadaszenia przed kaplicą

Rada Rycerzy Kolumba 15500 z  Wodzisławia Śląskiego   parafii  Św. Wawrzyńca  na  zebraniu  rady  podjęła  inicjatywę     o  przeprowadzeniu  remontu  zadaszenia  nad  wejściem  do  kaplicy z  własnych środków pieniężnych i  darowizn  braci  Rycerzy.W prace  zaangażowało się  wielu braci Rycerzy . Zostały wymienione  spróchniałe deski ,wykonano  obicie blachą  pasa  podrynnowego ,  wymieniono  poszycie dachu  na  nowe  gonty  i całość  została zakonserwowana drewnochronem ,jest  to jedna  z  inicjaty  przy  budującym się  kościele.